Dr Kazimierz Zawadzki

Dr Kazimierz Zawadzki

(1939 – 2009)

20 czerwca 2008 roku pożegnaliśmy doktora Kazimierza Zawadzkiego.

Urodzony 11 grudnia 1939 roku w Hucie Józefów w powiecie kraśnickim, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Zaklikowie, studiował od 1957 roku na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Dyplom lekarza uzyskał w 1963 roku. Początkowo pracował w Jarosławiu i Dęblinie. Staże odbywał w Kraśniku i Puławach. W 1969 roku zamieszkał już na stałe w Lublinie i rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej. Od 1975 roku był kierownikiem przychodni przy Zakładach Mięsnych w Lublinie. Okresowo pracował również w Instytucie Medycyny Wsi, w Luxmedzie i w Polichnie.

Przez ponad 35 lat poszerzał i uzupełniał swoją wiedzę zawodową w klinikach Akademii Medycznej. Swój lekarski wolontariat rozpoczął w II Klinice Chorób Wewnętrznych, a po przekształceniach organizacyjnych w Klinice Hematologii i w Klinice Reumatologii. Tam też uzyskał swoje kwalifikacje zawodowe – specjalizację II st. z interny i reumatologii.

Dr Kazimierz Zawadzki przez niemal całe swoje życie zawodowe codziennie rozpoczynał pracę od szpitala klinicznego, od opieki nad pacjentami klinicznymi. Nie otrzymywał za to żadnego wynagrodzenia albo jedynie wynagrodzenie symboliczne. Takie rozumienie swoich obowiązków jest w środowisku lekarskim wyjątkowe, a chyba nie zdarza się często również wśród przedstawicieli innych zawodów.

Pasjami życia dr. Kazimierza Zawadzkiego były praca zawodowa i rodzina. Dobry ojciec, tak samo dobry i powszechnie lubiany lekarz – będzie nam Go brakowało.

Koleżanki i koledzy