Emeryckie wojaże

Emeryckie wojaże

 

W dniach 21–24 maja 2008 r. odbyła się wycieczka lekarzy i lekarzy emerytów z Białej Podlaskiej, Lublina, Łukowa i Międzyrzeca na trasie Równe – Żytomierz – Kijów – Berdyczów zorganizowana przez Stowarzyszenie Polaków na Ukrainie oraz Bialsko-Podlaską Delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Zwiedzaliśmy miejsca mające związek z polskością na Ukrainie oraz zapoznawaliśmy się z życiem tamtejszego społeczeństwa, które toczy się różnie w poszczególnych regionach Ukrainy. O ile w zachodniej części (Żytomierz, Równe) przypomina nasze czasy sprzed 20–30 lat – skromne budownictwo, wielkie połacie ziemi czekające na uprawę, leciwy tabor samochodowy, o tyle w głębi, np. w Kijowie, życie tętni rytmem współczesnej Europy. Na ulicach tłok, ekskluzywne limuzyny poruszają się, jakby nie było żadnych przepisów ruchu drogowego, luksus w sklepach, dużo zieleni i drzew obsypanych kwiatami. Odczuwaliśmy jedynie brak informacji turystycznej.

Wycieczka przebiegła wesoło, lecz smak jej popsuło wielogodzinne oczekiwanie na odprawę na przejściu granicznym w Dorohusku. Ale wszyscy wrócili zdrowi, zadowoleni i już oczekują na następną wyprawę.

Zbigniew Pasik