Zebrania Oddziału Lubelskiego PTS

Zebrania Oddziału Lubelskiego PTS

8 IX 2008

Standardy planowania leczenia periodontologicznego dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

6 X 2008

Zmiany w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób skóry – prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska (Katedra i Oddział Periodontologii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie)

17 XI 2008

Implantoprotetyczne leczenie pacjentów w wieku podeszłym – prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski (Zakład Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

8 XII 2008

Pacjent geriatryczny w gabinecie stomatologicznym – prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie)

5 I 2009

Fizykoterepia w stomatologii – prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko (Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie)

2 II 2009

Urazy zębów – prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek (Katedra Stomatologii Zachowawczej i Pedodoncji AM we Wrocławiu)

2 III 2009

Współczesna diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania procesu próchnicowego – prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska (Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Akademii Medycznej w Gdańsku)

6 IV 2009

Uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce – prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka (Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie)

11 V 2009

Standardy postępowania w leczeniu endodontycznym – prof. Halina Pawlicka (Zakład Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

8 VI 2009

Postępowanie lecznicze u chorych ze złamaniami części twarzowej czaszki – prof. dr hab. n. med. Danuta Samolczyk-Wanyura (Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie)

Zebrania odbywają się zawsze w poniedziałki w Hotelu Mercure Unia (Al. Racławickie 12) o godz. 10.30.