Prostsze procedury, krótsze szkolenie, więcej rezydentur

Specjalizacje

Prostsze procedury,

krótsze szkolenie,

więcej rezydentur

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zapowiada, że wejdzie ono w życie w październiku br., czyli jesienny nabór na specjalizacje może już odbywać się według nowych zasad.

Tym razem zmiany nie ograniczają się do kosmetycznych poprawek i jak zapewnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia, wychodzą naprzeciw formułowanym od lat postulatom środowiska lekarskiego.

O przyjęciu na specjalizację w pierwszym rzędzie ma decydować wynik egzaminu państwowego (LEP lub LDEP), z którego można uzyskać maksymalnie 200 pkt. W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z tym samym wynikiem bierze się pod uwagę średnią ze studiów (także maksymalnie 200 pkt). Jeśli i na tym etapie nie będzie rozstrzygnięcia, zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna (maks. 15 punktów).

Od wyniku postępowania kwalifikacyjnego można będzie odwołać się do wojewody.

Zmieniony ma być termin rozpoczynania specjalizacji – jesienią rezydentura ma się rozpoczynać najpóźniej do 15 listopada, wiosną do 15 kwietnia, czyli prawie bezpośrednio po zakończeniu stażu podyplomowego. Oznaczałoby to zlikwidowanie poważnej bolączki młodych lekarzy, którzy po stażu i zdanym LEP-ie często przez wiele miesięcy pozostawali bez pracy w oczekiwaniu na możliwość rozpoczęcia specjalizacji.

Ministerstwo zapowiada zniesienie dotychczasowego podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe. Lekarze chcący się specjalizować w dyscyplinie szczegółowej będą mieli czas trwania specjalizacji podzielony na początkowy staż kierunkowy i staż specjalizacyjny w wybranej dziedzinie bez oddzielnego postępowania kwalifikacyjnego.

Specjalizacja w zależności od dyscypliny trwać będzie od 4 lat (med. rodzinna, zdrowie publiczne) do 6 lat w większości dyscyplin zabiegowych. Zachowawcze specjalizacje stomatologiczne trwać będą 3 lata, chirurgia stomatologiczna – 4 lata.

Projekt zakłada złagodzenie wymagań stawianym jednostkom prowadzącym szkolenia specjalizacyjne i uproszczenie trybu akredytacji jednostek szkolących. Znika wymóg dołączania do wniosku akredytacyjnego opinii konsultanta wojewódzkiego o spełnieniu warunków akredytacyjnych. O wspólną akredytację będzie mogło ubiegać się kilka jednostek, które razem są w stanie zapewnić realizację programu specjalizacji.

Kierownikami specjalizacji będą mogli zostać także lekarze zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kierownik specjalizacji oraz kierownik stażu mogą prowadzić jednocześnie nie więcej niż 3 lekarzy.

Te przepisy mają doprowadzić do rozszerzenia listy placówek uprawnionych do specjalizowania lekarzy przede wszystkim w ośrodkach pozaakademickich i w efekcie do zwiększenia liczby miejsc rezydenckich.

Zmiany dotyczą także zasad przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych. PES będzie się składać z testu i egzaminu ustnego. Zniknie część praktyczna egzaminu. Będzie mogła być włączona do egzaminu ustnego, ale z wyłączeniem procedur inwazyjnych.

Zdaniem rzecznika Ministerstwa Zdrowia, Jakuba Gołąba, nowe przepisy wychodzą naprzeciw postulatom środowiska lekarskiego i ułatwią uzyskanie tytułu specjalisty. Ministerstwo liczy też, że będą skutecznym narzędziem zatrzymywania w kraju najmłodszych lekarzy.

Maria Przesmycka