Międzynarodowe konferencje hematologów i immunologów

Międzynarodowe konferencje hematologów i immunologów

Coraz bliżej przełomu?

W dniach 29–31 maja br. w Kazimierzu Dolnym odbyła się cykliczna, już IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez Klinikę Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poświęcona biologii i leczeniu przewlekłych chorób mielo- i limfoproliferacyjnych. Współorganizatorem spotkania był Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lubelskie konferencje wzbudzają zawsze ogromne zainteresowanie specjalistów ze wszystkich ośrodków hematologicznych w Polsce, jednak tegoroczna zgromadziła rekordową liczbę blisko 400 uczestników.

Jak zwykle była to niepowtarzalna okazja do spotkań z autorytetami z kraju i zagranicy. Wykład inaugurujący na temat monoklonalnej gammapatii o nieokreślonym znaczeniu i tlącego się szpiczaka mnogiego wygłosił profesor Robert Kyle z USA.

Obrady zgromadziły wybitnych ekspertów z dziedziny biologii i leczenia przewlekłych chorób hematologicznych. W tym roku gośćmi konferencji po raz kolejny byli profesor Alain Berrebi z Izraela, profesor Michael Schmitt z Niemiec, profesorowie Antonio Palumbo i Paolo Ghia z Włoch i prof. Gosta Gahrton ze Szwecji. Wykłady wygłosili również Daniel Catovsky (Wielka Brytania), Hans-Johem Kolb (Niemcy), Roman Hajek (Czechy), Andreas Osterborg (Szwecja), Christian Buske (Niemcy), Cedrik Britten (Holandia), Martin Canzon (USA). Nie zabrakło także wybitnych wykładowców z polskich ośrodków hematologicznych. Sesje naukowe poświęcone były biologii i leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłej­ białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych.

– Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w rozumieniu biologii oraz molekularnych podstaw chorób hematologicznych – powiedziała prof. Anna Dmoszyńska, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji. – Stwarza to nowe możliwości stosowania coraz bardziej skutecznych terapii. Przykładem może być tu zastosowanie inhibitorów kinaz tyrozynowych w przewlekłej białaczce szpikowej czy przeciwciał monoklonalnych w przewlekłych chorobach limfoproliferacyjnych, co stanowi obecnie standard w terapii pacjentów.

Jedna z sesji poświęcona immunoterapii chorób nowotworowych zgromadziła nie tylko hematologów, ale również przedstawicieli innych specjalności medycznych zainteresowanych tym problemem.

Międzynarodową konferencję hematoonkologów poprzedziła II Konferencja „Immunologia i Immunoterapia” zorganizowana przez Katedrę i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie. Immunolodzy przedstawiali wyniki najnowszych badań dotyczących wczesnej apoptozy u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową, znaczenie kliniczne i metody oznaczania ZAP 70 i CD 38 oraz ocenę limfocytów T-regulatorowych w chorobach nowotworowych. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. Jacek Roliński.

Tematy obydwu konferencji w sposób naturalny uzupełniały się, łącząc prezentację najnowszych badań w zakresie biologii, diagnostyki i leczenia przewlekłych chorób hematologicznych.