Archiwum: Sierpień 2008

Noblista w Lublinie

Noblista w Lublinie James Watson radził, jak zostać odkrywcą James D. Watson – współodkrywca podwójnej spirali DNA i laureat nagrody Nobla za odkrycie jej struktury, pod koniec czerwca przyjechał z tygodniową wizytą do Polski. Odwiedził też Lublin, gdzie 25 czerwca

Mam koncepcję i chęć działania

Mam koncepcję i chęć działania z prof. Wojciechem Polkowskim – kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, rozmawia Jerzy Jakubowicz • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej powierzył Panu funkcję prezesa elekta Towarzystwa. To dowód uznania dla Pana

Chorzy z SM walczą o swoje prawa

Chorzy z SM walczą o swoje prawa Dyskryminacja musi się skończyć Chorzy na stwardnienie rozsiane nie chcą być dyskryminowani. Walczą o dostęp do nowoczesnych leków i jak najpilniejsze wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM. Wspiera ich Rzecznik Praw Obywatelskich,

Wyborcze dylematy

Wyborcze dylematy Miało być po nowemu, będzie po… staremu Podstawą demokracji jest decydowanie o sprawach publicznych poprzez głosowanie. Ta zasada obowiązuje także w korporacjach zawodowych, m.in. w naszej, lekarskiej. W wolnych społeczeństwach częstym problemem jest jednak niedostateczne zainteresowanie obywateli tą formą wyrażania

Wstępna ocena systemu JGP – Zdaniem dyrektorów

Wstępna ocena systemu JGP Zdaniem dyrektorów szpitali na Lubelszczyźnie Wszyscy dyrektorzy są zgodni co do jednego. System został wprowadzony zbyt szybko i bez odpowiednich przygotowań. Do tego w okresie urlopowym. Dokładniej na temat jego funkcjonowania i opłacalności można będzie się

Wstępna ocena systemu JGP

Wstępna ocena systemu JGP JGP, czyli Jak Go Punktować? Jednym z założeń wprowadzenia Systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) było stworzenie katalogu odpowiednio pogrupowanych świadczeń medycznych. Na ich wartość punktową miało wpływać kilka zmiennych. Najważniejsze z nich to: rozpoznanie, rodzaj wykonanych

Diagnoza wstępna

Diagnoza wstępna Szumnie zapowiadana przez rząd prywatyzacja szpitali ominie pewnie szerokim łukiem nasze województwo. Tworzenie spółek prawa handlowego, jak widać, niewiele mówi włodarzom regionu. W obronie dotychczasowego systemu, choć archaicznego i niewydolnego, obarczonego socjalistycznym założeniem, że zakład pracy jest po to,