Archiwum: Sierpień 2008

Na razie więcej cieni niż blasków

Na razie więcej cieni niż blasków z dr. Markiem Wesołowskim – prezesem Zarządu Uniwersyteckiej Opieki Zdrowotnej • Jakie nadzieje możemy łączyć z telemedycyną? – Elektronika będzie wspomagała leczenie i pozwalała otrzymywać informacje o stanie zdrowia na odległość. W większości będzie używana w sytuacjach

Kondolencje 3

Doktorowi Markowi Bukowskiemu   wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci   Matki   jesteśmy z Tobą   Teresa, Marek, Tomek, Gośka, Mirek, Sławek

Kondolencje 2

Doktorowi Markowi Bukowskiemu   wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci   Matki   składają koleżanki i koledzy z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

Kondolencje

Dr Wioletcie Szafrańskiej-Kocuń   wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci   Matki   składają koleżanki i koledzy z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

Telemedycyna to wciąż hobby

Rozmowy o telemedycynie Telemedycyna to wciąż hobby z prof. Leszkiem Wdowiakiem – dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, oraz dr. Andrzejem Horochem – zastępcą dyrektora ds. lecznictwa • Dlaczego Instytut Medycyny Wsi interesuje się telemedycyną? – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 68 mówi

Oferta zatrudnienia – lekarz stomatolog

Specjalistyczna Prywatna Klinika Stomatologiczna w Biłgoraju   zatrudni   lekarza stomatologa     Jesteśmy w pełni skomputeryzowaną placówką wyposażoną w ortopantomogram, radiowizjografię, kamery wewnątrzustne, laser, mikroskop, lupy etc.   Umożliwiamy ukierunkowanie swoich zainteresowań w poszczególnych dziedzinach stomatologii.   Zapewniamy komfortowe warunki

Barometr korupcji

Moim zdaniem Barometr korupcji Jako swoisty barometr korupcji traktuje się wyniki systematycznie przeprowadzanych badań opinii publicznej. Stawianie tych samych pytań każdego roku pozwala na ocenę społecznego nastawienia do zjawiska, jak i oszacowanie jego przybliżonej skali. Niestety w ubiegłym roku większość

Choroba żył powszechnie bagatelizowana

Choroba żył powszechnie bagatelizowana z prof. Jackiem Wrońskim – kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska • Z zakończonych wiosną tego roku bardzo szerokich badań opinii publicznej w Polsce wynika, że aż 50% kobiet

Planeta Zdrowia w Lublinie

Planeta Zdrowia w Lublinie   Każdy mógł skorzystać z bezpłatnych badań ciśnienia i poziomu cukru we krwi czy badań słuchu na Planecie Zdrowia, która w połowie czerwca wyrosła na Placu Litewskim. Z tej okazji skorzystało wielu mieszkańców, w tym prezydent

Jest Uniwersytet Medyczny – są tablice

Jest Uniwersytet Medyczny – są tablice   Już w styczniu br., kiedy stosowną ustawą prezydent RP nadał dotychczasowej AM nazwę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, władze uczelni zaczęły zamawiać nowe druki i pieczątki. W czerwcu na murach budynków UM pojawiły się