Nasz człowiek w radzie bioetyki

Nasz człowiek w radzie bioetyki

Prof. Krzysztof  Marczewski został członkiem nowo powołanej przez premiera rady bioetyki, która będzie zajmować się m.in. sprawą zapłodnienia in vitro, ratyfikacją konwencji bioetycznej Rady Europy, problemami dotyczącymi eutanazji.
Krzysztof Marczewski jest członkiem Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach przy Komisji Europejskiej.