Studenci z naukowych kół

Studenci z naukowych kół

Aż 150 prac naukowych zaprezentowano w czasie dwudniowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych, które odbyło się w dniach 19-20 kwietnia br. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Sympozjum, które w tym roku zgromadziło ponad 800 studentów z całej Polski, odbyło się już po raz 46.
– Do najciekawszych zaliczyłabym prace dotyczące anestezjologii. Nie były to tylko suche wykłady, towarzyszyły im także filmy i pokazy – mówiła przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Lublinie Izabela Zakrocka.