Składki

Składki

Składka na izby lekarskie wynosi:
30 zł miesięcznie – dla lekarzy i lekarzy dentystów uzyskujących przychody z tytułu wykonywania zawodu lub z innych źródeł zarobkowania (zatrudnieni bądź wykonujący zawód indywidualnie, rezydenci, stypendyści), lekarze emeryci, którzy nie ukończyli 65 lat (w przypadku mężczyzn) i 60 lat (w przypadku kobiet) i nadal czynnie wykonują zawód lekarza lub lekarza dentysty;
10 zł miesięcznie – dla stażystów, zarobkujących rencistów i emerytów (odpowiednio po 65. i 60. roku życia).
Zwolnieni od płacenia składki członkowskiej są niezarobkujący emeryci i renciści, osoby przebywające na urlopie wychowawczym i niezarobkujące, bezrobotni.
Lekarze przesyłający składki członkowskie indywidualnie przekazem pocztowym proszeni są o dokładne i czytelne wypełnianie danych nadawcy (najlepiej przystawić pieczątkę lekarską). Wpływające do izby nieczytelnie wypełnione przekazy utrudniają prawidłowe zaksięgowanie przesłanych kwot.
Wpłaty należy kierować na konto:
Lubelska Izba Lekarska
ul. Chmiel­na 4, 20-079 Lublin
PKO BP SA
10 1020 3150 0000 3802 0003 2979.
Na powyższe konto wpłacają składki także lekarze i lekarze stomatolodzy z delegatur.
Kasa LIL czynna: poniedziałek: 10–15, wtorek: 9–16.30, środa, czwartek: 10–15.30, piątek: 10–12.