Uchwała Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

Uchwała Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

ZRZL OZZL popiera żądania OT OZZL przy DSK w Lublinie zgłoszone w piśmie z dnia 21.04.08 do dyrekcji w sprawie zawarcia umów o pracę na czas nieokreślony z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia w okresie trwania sporu zbiorowego. Przedmiotem sporu jest wzrost wynagrodzeń zasadniczych brutto do minimum trzech średnich krajowych dla specjalistów i odpowiednio dla pozostałych lekarzy.
Ten indywidualny akt woli (złożenie wypowiedzeń z pracy) wymagał determinacji i dużej odwagi. Zważywszy na okoliczności – nastąpił on w tym samym czasie, z tego samego powodu (rażąco niskie wynagrodzenie zasadnicze brutto) i po zakończeniu rokowań w ramach toczącego się sporu zbiorowego – akt ten nabiera charakteru działań zbiorowych i jest inną niż strajk formą akcji protestacyjnej. Interesy zbiorowe pracowników reprezentują związki zawodowe.

Przewodniczący Antoni Rybka
Sekretarz Jacek Rudnik
Skarbnik Małgorzata Stępień
Lublin, 22 kwietnia 2008r.