Małoinwazyjne zabiegi w ginekologii

Małoinwazyjne zabiegi w ginekologii

Na początku maja w Lublinie odbył się zorganizowany po raz pierwszy Kongres Ginekologii Małoinwazyjnej, zaliczony przez lekarzy zajmujących się problematyką chirurgii małoinwazyjnej narządu płciowego kobiety do największych i najważniejszych wydarzeń naukowych 2008 roku w Polsce. Program spotkania, w którym uczestniczyło około 500 lekarzy z kraju i zagranicy, obejmował najnowsze trendy związane z ginekologicznymi zabiegami endoskopowymi, chirurgią zaburzeń statyki narządu płciowego oraz nietrzymaniem moczu u kobiet.
Lubelski kongres to kontynuacja wcześniejszych konferencji: „Nowe trendy w uroginekologii” oraz „Uroginekologia XXI wieku”, jakie odbyły się w Lublinie w latach 2005 i 2007, gromadząc ponad 1000 uczestników