Uchwała Zarządu Krajowego

Uchwała Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

ZK OZZL popiera żądanie lekarzy z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie domagających się przywrócenia umów o pracę na czas nieokreślony.
Przewodniczący Krzysztof Bukiel
Wiceprzewodniczacy Zdzisław Szramik
Sekretarz Halina Bobrowska

Bydgoszcz, 9 maja 2008r.