Pożyczki

Pożyczki

Pożyczki socjalne zrealizowane zostaną w czerwcu 2008 do numeru 360, lipcu do 375, a w sierpniu do 390. Pożyczki szkoleniowe realizowane są na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL – 081 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 083 342 82 07, Chełmie – 082 564 35 99, oraz w Zamościu – 084 638 46 58.
Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej połowie miesiąca.
Przypominamy o obowiązku terminowej spłaty rat zaciągniętych pożyczek do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku nieterminowych spłat naliczane będą odsetki karne w wysokości przewidzianej w umowach pożyczkowych.
W przypadku dłuższego zalegania ze spłatą wysyłane będą wezwania do żyrantów.