Zaproszenie

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w
III Ogólnopolskiej Konferencji
„Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”

oraz w
IX Ogólnopolskim Sympozjum
„Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”.

Spotkania odbędą się w dniach 22-24.09.2008 r. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i metod działania między specjalistami z różnych dziedzin, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.
Tematyka konferencji:
•    Diagnostyka i terapia chorób genetycznych w okresie prenatalnym
•    Teratologia kliniczna i doświadczalna
•    Diagnostyka genetyczna chorób człowieka
•    Terapia genowa w leczeniu chorób człowieka
•    Dziecko z dysmorfią – problem kliniczny
•    Wady cewy nerwowej
•    Choroby przewlekłe prowadzące do niepełnosprawności
•    Psychologiczne programy diagnostyczne i terapeutyczne
•    Edukacja dzieci niepełnosprawnych w szkołach masowych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych
•    Aspekty etyczne i prawne opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Lekarze medycyny otrzymają 36 punktów edukacyjnych zgodnie z Roz. Min. Zdrowia z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231 poz. 2326).
Bieżące informacje: http://www.wspoldzialanie.pl