Ranking uczelni

Ranking uczelni:

piąć się w górę!

W rankingu uczelni akademickich, jaki na początku maja 2008 przygotowały redakcje „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” , Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 17. miejsce.
Tym samym poprawił swój ubiegłoroczny wynik aż o pięć pozycji (w 2007 roku lubelska uczelnia znajdowała się na miejscu 22.).
W tegorocznym rankingu zostało sklasyfikowanych 91 uczelni akademickich z Polski.
Liderem jest Uniwersytet Jagielloński, który po trzech latach wrócił na pierwsze miejsce, wyprzedzając o włos Uniwersytet Warszawski.
W rankingu uczelni medycznych lubelski Uniwersytet Medyczny zajął 5. miejsce (rok temu był oczko niżej). Przed Lublinem jest UJ w Krakowie oraz uczelnie medyczne w Poznaniu, Warszawie i Katowicach.
Zestawienie rankingowe ocenia uczelnie w czterech kategoriach: szkoły akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie, uczelnie licencjackie i państwowe wyższe szkoły zawodowe. Kapituła ocenia cztery cechy uczelni: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Pod uwagę brane są aż 27 kryteria, m.in. kwalifikacje kadry naukowej, jakość prowadzonych badań, różnorodność oferowanych kierunków, częstotliwość wyboru uczelni przez laureatów olimpiad, zasoby bibliotek, możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych.  

  aa