Uwaga, młodzi lekarze

Uwaga,
młodzi lekarze!

24 czerwca 2008 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4
odbędzie się spotkanie Zespołu
ds. Młodych Lekarzy LIL.

Zapraszam członków Zespołu i wszystkich zainteresowanych pracą w samorządzie lekarskim.

Przewodniczący Zespołu ds. Młodych Lekarzy LIL
Marek Kos