Tu warto się leczyć

Tu warto się leczyć

100 najlepszych szpitali w Polsce

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie znalazł się na piątym miejscu w Narodowym Rankingu Szpitali, jaki wspólnie ze swoimi czytelnikami przygotowała redakcja „Super Expresu”. To najwyższa pozycja wśród szpitali Lubelszczyzny.
Na miejscu siódmym znalazł się Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Staszica w Lublinie; na miejscu dziewiątym Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu; na miejscu siedemnastym Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, a na miejscu sześćdziesiątym Wojewódzki Szpital w Chełmie. 
– Cieszymy się niezmiernie, bo tak wysoką pozycję zawdzięczamy najbardziej obiektywnym głosom – głosom naszych pacjentów – podkreślał dyrektor szpitala przy Al. Kraśnickiej Ryszard Śmiech, równocześnie dziękując pracownikom szpitala: – To ich profesjonalizm, serce i serdeczne traktowanie chorych zdecydowały o tym, że ludzie wybrali właśnie naszą placówkę.
Akcję „Super Expressu” objęło patronatem Ministerstwo Zdrowia. – Gorąco popieram tę inicjatywę – mówiła szefowa resortu Ewa Kopacz. – Jest ona ważna zarówno dla pacjentów, jak i dla samych szpitali. Pacjenci dowiedzą się, gdzie mogą znaleźć najlepszą opiekę, nie tylko fachową pomoc, ale i – jakże niezbędne w leczeniu – serce „białego personelu”.
Ranking powstawał w dwóch etapach: najpierw specjalne ankiety wypełniali dyrektorzy szpitali (odpowiadali na pytania dotyczące certyfikatów, wyróżnień, zadłużenia, remontów). Największy wpływ na pozycję w rankingu miały jednak punkty przyznawane szpitalom przez samych pacjentów, którzy wypełniali Ankietę Satysfakcji Pacjentów. Chorzy oceniali m.in. czystość, wyżywienie, ewentualną odpłatność za leki lub środki opatrunkowe, a także fachowość i uprzejmość lekarzy i pielęgniarek (wypełniono 6 tys. ankiet). Badaniem objęto tylko szpitale wysokospecjalistyczne (wyłączono hospicja, placówki psychiatryczne i szpitale monospecjalistyczne, np. onkologiczne). W sumie oceniono 304 placówki w całej Polsce.
Ranking, który wyłonił 100 najlepszych szpitali, został opublikowany 20 maja br. 

   aa