Czujemy się oszukani

Czujemy się oszukani

Polemiki

Szanowna Redakcjo,
W sprawozdaniu Zespołu ds. Młodych Lekarzy umieszczonym w numerze 4/2008 jego przewodniczący dr med. Marek Kos umieścił informację: Uzyskano podwyższenie uposażenia zasadniczego lekarzy stażystów i rezydentów…
Czytając powyższy tekst (…) poczuliśmy się zbulwersowani. (…) Nic nam, stażystom, nie wiadomo o żadnych podwyżkach. Od stycznia 2008 roku większość szpitali zatrudniających stażystów obniżyła ilość godzin dyżurów medycznych z 98,5 do 30,25 w wymiarze miesięcznym, stosując się do komunikatu ministerstwa zdrowia w połączeniu z Ustawą o stażu podyplomowym z 2004 roku (które to połączenie stawia nas w najgorszej z możliwych sytuacji). W związku z powyższym również nasze pensje zostały zmniejszone z około 1340 zł netto do 1080 zł netto miesięcznie, obecnie zarabiamy więc prawie 300 zł mniej niż w listopadzie i grudniu 2007.
To prawda, że rezydenci otrzymali podwyżki, ale nie lekarze stażyści. Dlatego czujemy się oszukiwani z jednej strony przez Ministerstwo Zdrowia, z drugiej przez Izbę Lekarską. Do tego doszło jeszcze umieszczenie błędnych, niesprawdzonych informacji w Państwa miesięczniku, co wywołuje liczne nieporozumienia. (…)
W związku z powyższym prosimy w imieniu nas, stażystów, o wyjaśnienie powyższej sprawy.

Młodzi stażyści z Lublina