Medykalia korowodem czas zacząć

Medykalia korowodem czas zacząć

Jak zawsze w maju miastem zawładnęli studenci, którzy w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej brali udział w licznych imprezach muzycznych, sportowych, teatralnych i tanecznych. Uczestniczyli w nich także studenci lubelskiego UM, którzy zorganizowali Medykalia. Były szaleństwa i hulanki, przeprowadzono m.in. śmiechoterapię, wyścig łóżek szpitalnych i fartuch-party. Tradycyjnie na zakończenie Medykalii na Placu Litewskim młodzi medycy udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom miasta.