Archiwum: Czerwiec 2008

Już po raz dziesiąty!

Już po raz dziesiąty! Okrągły Stół Stomatologów w Nałęczowie W Nałęczowie w dniach 22-24 kwietnia po raz dziesiąty spotkali się dziekani i nauczyciele akademiccy studiów stomatologicznych z całej Polski, przedstawiciele samorządu lekarskiego i ministerstwa zdrowia zainteresowani kształceniem przed- i podyplomowym lekarzy dentystów.

Nowy rentgen przy Kraśnickiej

Nowy rentgen przy Kraśnickiej Nowoczesny aparat rentgenowski zakupił Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Nowy sprzęt zastąpi wysłużone, blisko 20-letnie urządzenie.

Uniwersytet Medyczny od kuchni

Uniwersytet Medyczny od kuchni Setki maturzystów i uczniów szkół średnich skorzystało z oferty, jaką przygotował dla nich z okazji Dnia Otwartego lubelski Uniwersytet Medyczny. Uczelnia prezentowała swoje wydziały i przedstawiała nowe zasady rekrutacji (m. in. rezygnację wymogu wyboru na maturze

Dzień Zdrowych Kobiet

Dzień Zdrowych Kobiet Zamiast tradycyjnych „kwiatków dla Ewy” w tym roku 8 marca były bezpłatne badania, na które zaprosił kobiety NFZ. Zgodnie z zasadami realizowanego programu profilaktycznego, zainteresowane panie w wieku 25–59 lat mogły wykonać badanie cytologiczne, a panie w

Medykalia korowodem czas zacząć

Medykalia korowodem czas zacząć Jak zawsze w maju miastem zawładnęli studenci, którzy w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej brali udział w licznych imprezach muzycznych, sportowych, teatralnych i tanecznych. Uczestniczyli w nich także studenci lubelskiego UM, którzy zorganizowali Medykalia. Były szaleństwa

Nasz człowiek w radzie bioetyki

Nasz człowiek w radzie bioetyki Prof. Krzysztof  Marczewski został członkiem nowo powołanej przez premiera rady bioetyki, która będzie zajmować się m.in. sprawą zapłodnienia in vitro, ratyfikacją konwencji bioetycznej Rady Europy, problemami dotyczącymi eutanazji. Krzysztof Marczewski jest członkiem Europejskiej Grupy ds.

Studenci z naukowych kół

Studenci z naukowych kół Aż 150 prac naukowych zaprezentowano w czasie dwudniowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych, które odbyło się w dniach 19-20 kwietnia br. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Sympozjum, które w tym roku zgromadziło ponad 800 studentów

Małoinwazyjne zabiegi w ginekologii

Małoinwazyjne zabiegi w ginekologii Na początku maja w Lublinie odbył się zorganizowany po raz pierwszy Kongres Ginekologii Małoinwazyjnej, zaliczony przez lekarzy zajmujących się problematyką chirurgii małoinwazyjnej narządu płciowego kobiety do największych i najważniejszych wydarzeń naukowych 2008 roku w Polsce. Program

Otwórzmy drzwi

Otwórzmy drzwi Kwietniowy marsz od Bramy Krakowskiej do Placu Litewskiego i parada motocykli rozpoczęły w Lublinie Dni Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie pod hasłem „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Celem akcji jest przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, a także

Lekarz i prawo

Lekarz i prawo Lubelska Izba Lekarska była organizatorem konferencji poświęconej odpowiedzialności prawnej lekarzy, która odbyła się 25 kwietnia w auli Collegium Anatomicum UM w Lublinie. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładów przygotowanych m.in. przez prof. Zbigniewa Hołdę, kierownika Katedry Prawa i