Informacje

Ubezpieczenia lekarzy

Przypominamy, że ubezpieczenie do kontraktów z SP ZOZ, dobrowolne i do kontraktów z NFZ nie mają wspólnych obszarów pokrycia ryzyka. Każde z nich służy pokryciu roszczeń cywilnych pacjentów, za których świadczenia zdrowotne opłaca inny rodzaj płatnika. Nie da się zastąpić jednego ubezpieczenia OC którymkolwiek z dwóch pozostałych. W skrajnym przypadku lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ, Urzędem Miasta lub Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz prowadzący praktykę prywatną powinien posiadać jednocześnie trzy rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Jest tylko jeden wyjątek od przedstawionej zasady: jeżeli ubezpieczenie dobrowolne zostało zawarte przed 09.01.2008 r., to jest ono wystarczające w okresie przejściowym również dla potrzeb kontraktu z NFZ. W indywidualnym przypadku okres przejściowy trwa do czasu wygaśnięcia „dobrowolnej” polisy OC, lecz nie dłużej niż do 08.01.2009 r.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w miesiącu wpłaty składki na rachunek LIL, a kończy się najpóźniej w dniu 31.12.2008 r.

Konto na ubezpieczenie:
72 1910 1048 2305 2600 1690 0002

 

Aktualizujmy dane w rejestrze lekarzy

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – Zespół ds. Rejestracji i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu oraz Zespół ds. Prywatnych Praktyk Lekarskich uprzejmie przypomina wszystkim lekarzom – członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej, o konieczności zgłaszania do biura Izby wszelkich zmian dotyczących:
• zmiany miejsca zatrudnienia,
• zmiany miejsca zamieszkania oraz zmiany adresu do korespondencji,
• zmian związanych z prowadzeniem indywidualnej/specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej,
• zmiany nazwiska,
• uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych.

Informacje te są niezbędne do aktualizacji Okręgowego Rejestru Lekarzy prowadzonego przez Lubelską Izbę Lekarską.

 

Pożyczki

Pożyczki socjalne zrealizowane zostaną w maju 2008 do numeru 360. Pożyczki szkoleniowe realizowane są na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:

w kasie LIL – 081 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 083 342 82 07, Chełmie – 082 564 35 99, oraz w Zamościu – 084 638 46 58.

Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej połowie miesiąca. Przypominamy o obowiązku terminowej spłaty rat zaciągniętych pożyczek do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku nieterminowych spłat naliczane będą odsetki karne w wysokości przewidzianej w umowach pożyczkowych.

W przypadku dłuższego zalegania ze spłatą wysyłane będą wezwania do żyrantów.

 

Składki

Składka na izby lekarskie wynosi:

30 zł miesięcznie – dla lekarzy i lekarzy dentystów uzyskujących przychody z tytułu wykonywania zawodu lub z innych źródeł zarobkowania (zatrudnieni bądź wykonujący zawód indywidualnie, rezydenci, stypendyści), lekarze emeryci, którzy nie ukończyli 65 lat (w przypadku mężczyzn) i 60 lat (w przypadku kobiet) i nadal czynnie wykonują zawód lekarza lub lekarza dentysty;

10 zł miesięcznie – dla stażystów, zarobkujących rencistów i emerytów (odpowiednio po 65. i 60. roku życia).

Zwolnieni od płacenia składki członkowskiej są niezarobkujący emeryci i renciści, osoby przebywające na urlopie wychowawczym i niezarobkujące, bezrobotni. Lekarze przesyłający składki członkowskie indywidualnie przekazem pocztowym proszeni są o dokładne i czytelne wypełnianie danych nadawcy (najlepiej przystawić pieczątkę lekarską). Wpływające do izby nieczytelnie wypełnione przekazy utrudniają prawidłowe zaksięgowanie przesłanych kwot.

Wpłaty należy kierować na konto:
Lubelska Izba Lekarska
ul. Chmiel na 4, 20-079 Lublin
PKO BP SA
10 1020 3150 0000 3802 0003 2979.

Na powyższe konto wpłacają składki także lekarze i lekarze stomatolodzy z delegatur.

Kasa LIL czynna:
poniedziałek: 10–15,
wtorek: 9–16.30,
środa,
czwartek: 10–15.30,
piątek: 10–12.

Konto na składki:
10 1020 3150 0000 3802 0003 2979

 

Praca

Lekarze

• Lekarze Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej DSK w Lublinie: 9 specjalistów pediatrii i onkologii dziecięcej, 3 specjalistów pediatrii w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii w związku z wygasającą umową o pracę poszukują pracy. Oferty: hematolodzy@gazeta.pl

• ZOZ „Medical” przy Zakładach Azotowych w Puławach zatrudni gastroenterologa (endoskopia), internistę, kardiologa (USK, Holter, StresTest), lekarza medycyny pracy, rodzinnego, neurologa (EEG, EMG), pediatrę, ginekologa (USG), radiologa (RTG, USG). Tel. 081 887 50 02, 887 63 94

• SP ZOZ w Adamowie zatrudni lekarza rodzinnego i pediatrę. Zapewniamy mieszkanie. Tel. 025 755 31 22

• SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy (pow. zamojski) zatrudni specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji. Oferujemy 3-pokojowe mieszkanie. Tel. 084 681 80 20, 681 80 05, 681 80 02, e-mail: poczta@spwszp.radecznica.pl

• Pracownia optyczna w Lublinie podejmie współpracę z lekarzem okulistą. Tel. 603 797 626

• Ośrodek Medyczny DMP zatrudni lekarza w POZ w Fajsławicach. Atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie. Tel. 081 710 56 78

• Łęczna – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Sanitas” – NFZ (kardiologia); prywatnie (alergologia, chirurgia dziecięca, endokrynologia, gastrologia, urologia, ortopedia, reumatologia, ew. inne). Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów (także przed południem). Tel. 601 332 015

• SP ZOZ w Krasnymstawie zatrudni specjalistów: neurologa, reumatologa, pulmonologa, lekarza medycyny ratunkowej, internistę (praca w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc oraz dyżury w SOR). Tel. 082 576 21 70

• SP ZOZ Bełżycach zatrudni specjalistę medycyny ratunkowej, anestezjologii lub chirurgii w Dziale Pomocy Doraźnej (pełny etat z perspektywą powierzenia obowiązków kierownika DPD) oraz specjalistę medycyny rodzinnej i pediatrii (raz w tygodniu w ośrodku zdrowia). Tel. 081 516 29 26, 605 358 585, e-mail: dyrzoz1@powiat.lublin.pl

• Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zatrudni w Oddziale w Kraśniku lekarza (niepełny etat). Tel. 081 53 253 18, 53 289 32

• SP ZOZ w Markuszowie zatrudni na pół etatu specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrii, interny lub w trakcie ww. specjalizacji. Tel. 502 235 271

• Praca dla lekarza rodzinnego w Lublinie, osiedle Felin. Email: zdrowie@list.pl, tel. 501 018 451

Lekarze stomatolodzy

• NZOZ Dental Zielona w Puławach nawiąże współpracę z ortodontą. Tel. 081 888 63 23

• Zatrudnię stomatologa w Lublinie. Tel. 603 074 909

• NZOZ w Puławach zatrudni stomatologa (umowa o pracę, umowa zlecenie). Tel. 081 887 31 40, 504 073 832

• Nowoczesna prywatna praktyka stomatologiczna w Łukowie zatrudni stomatologa. Atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia, młody zespół. Tel. 025 798 88 50. Prosimy o przesyłanie CV pod adres: milcarz@interia.pl

• NZOZ w Łęcznej zatrudni stomatologów na bardzo korzystnych warunkach. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

• NZOZ w Łęcznej podejmie współpracę z lekarzem implantologiem. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

• NZOZ w Łęcznej podejmie współpracę z lekarzem ortodontą. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

• NZOZ „Luxmed” Uzdrowisko Nałęczów podejmie współpracę ze stomatologiem. Tel. 602 407 672, 081 501 68 12, e-mail: info.luxmed@uzdrowisko-naleczow.pl

• Zatrudnię stomatologa w gabinecie stomatologicznym 50 km od Lublina. Tel. 692 462 678

• Łęczna. Zatrudnię stomatologa ze specjalizacją. Tel. 601 332 015

• Pilnie zatrudnię stomatologa w nowocześnie wyposażonym gabinecie (pacjenci prywatni i NFZ). B. dobre warunki fi nansowe. Służbowe mieszkanie. NZOS Eurodent Szczebrzeszyn. Tel. 608 556 950

• Specjalista chirurgii stomatologicznej podejmie współpracę w Kraśniku lub okolicy. Tel. 660 051 022

• Wykwalifi kowana asystentka stomatologiczna z doświadczeniem szuka pracy. Tel. 081 440 20 22

• Praca dla stomatologa w Lublinie, osiedle Felin. E-mail: zdrowie@list.pl, tel. 501 018 451

• Zatrudnię lub podejmę współpracę ze stomatologiem w Chełmie. Możliwość zamieszkania. Tel. 606 676 822

 

Drobne

 • Sprzedam udział w przychodni lekarza rodzinnego w Lublinie. Kontakt: 081 441 54 33, e-mail: plralfa@tlen.pl
• Wynajmę gabinet lekarzowi ortodoncie w przychodni stomatologicznej w centrum Puław. Tel. 607 111 254
• Pracownia protetyki „Perełka” przyjmie zlecenia na wykonanie usług protetycznych (także zleceń NFZ). Tel. 507 031 979
• Do wynajęcia lokal w Chełmie na gabinety lekarskie, stomatologiczne albo wyposażony gabinet stom. Przystosowane dla niepełnosprawnych. Dobra lokalizacja. Telefon stacjonarny. Tel. 605 431 113
• Do wynajęcia gabinety dla lekarzy specjalistów w zespole gabinetów w Lublinie. Dobra lokalizacja. Miejsca parkingowe. Tel. 081 744 94 25, 609 494 010
• Sprzedam aparat USG Aceuson 128xt/10, sondę konwenks 3,5 MHz i liniową 7,5 MHz oraz kolorowy Doppler. Tel. 601 155 217
• Lokal do adaptacji na działalność gospodarczą (np. gab. lekarskie) o powierzchni 65 m kw. Lublin, tel. 509 791 277
• Oddam za małe pieniądze fotel stomatologiczny Beskidy 1 oraz lampę do utwardzania światłem. Zamość. Tel. 607 231 966
• Sprzedam komplet sztućców srebrnych na 12 osób („Aleksandria”). Tel. 081 744 27 45
• Do wynajęcia gabinet ginekologiczny (bez rejestracji pacjentów), wolny piątek w godzinach 8-19 (minimum 3 godz.).
Uwaga, wynajmujemy na zasadzie: 1 dzień – 1 lekarz. W ramach czynszu zapewniamy media, sprzątanie, materiały eksploatacyjne (w tym wzierniki, wysterylizowane narzędzia, aparat/gaz do kriochirurgii, wideokolposkop. Możliwość korzystania z USG. Lublin, ul. Braci Wieniawskich – w pobliżu: Aldik, targ, usługi, duże parkingi (Czechów). Tel. 506 181 881
• Do wynajęcia gabinet ogólny (bez rejestracji pacjentów) – wolna sobota w godzinach 9-18. Stały czynsz, minimum 2 godz. najmu. Uwaga, cały dzień najmu 400 zł. Lublin, ul. Braci Wieniawskich – w pobliżu: Aldik, targ, usługi, duże parkingi (Czechów). Tel. 506 181 881
• Sprzedam używany unit stomatologiczny Chirana Praktik-K. Tel. 607 371 440
• Do wynajęcia komfortowe gabinety lekarskie w centrum Lublina. Parking. Wszystkie media. Tel. 606 138 238, 600 432 614
• Do wynajęcia komfortowe gabinety lekarskie w Lublinie, ul. Jana Sawy. Tel. 604 499 556
• Do wynajęcia lokal na gabinety lekarskie pow. ok. 75 m kw. – 4 gabinety + 2 wc + korytarz. Biłgoraj, ul. Poprzeczna 3a. Tel. 603 656 541, 608 471 380

 

Uwaga emeryci, renciści i bezrobotni

Lekarze emeryci i renciści proszeni są o dostarczenie do biura Izby Lekarskiej dokumentów potwierdzających uzyskanie praw do emerytury lub renty. Będą one podstawą do zmniejszenia wysokości obowiązkowej składki na Izby Lekarskie z 30 do 10 zł miesięcznie (w przypadku lekarzy nadal zarobkujących) lub zwolnienia z płacenia składki (w przypadku lekarzy niezarobkujących). Lekarze aktualnie niepracujący powinni dostarczyć do Izby zaświadczenia o przerwie w zatrudnieniu, z czym łączy się zwolnienie z płacenia składek. Informacje te są niezbędne do prawidłowego rozliczania kwot odprowadzanych od składek przez LIL do Naczelnej Izby Lekarskiej.