Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Roztoczański w Lublinie oraz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii U.M. w Lublinie zapraszają na coroczną

XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii”,

która odbędzie się w dniach 7–8 czerwca (sobota/niedziela) 2008 r. w Europejskim Domu Spotkań – Ośrodek Szkoleniowo –  Konferencyjny w Nasutowie.

Program konferencji:

I Sesja:
Opisy ciekawych przypadków, zdarzeń krytycznych i komplikacji lub zastosowania nowego sprzętu i technik w ostatnich latach w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii szpitali województwa lubelskiego

II Sesja:
Prof. K. Kusza: Błędy medyczne, Prof. A. Kański: Decyzja DNR, Dr P. Krawczyk: Hipotermia po resuscytacji, Prof. P. Paluszkiewicz: Ciężkie krwotoki

III Sesja:
Prof. E. Sokół-Kobielska: Sufentanyl w anestezji, Prof. A. Nestorowicz: Remifentanyl w anestezji, Prof. K. Przesmycki: Interakcje analgetyków Warsztaty równoległe: Dr R. Jaskowiak: Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe.

Kontakt:
SPSK Nr 1,
ul. Staszica 16,
20-081 Lublin,
sekretariat tel. 081-5322713,
e-mail. anest2@am.lublin.pl

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. med. K. Przesmycki