Konkurs na fraszkę medyczną

Konkurs na fraszkę medyczną

Świętokrzyska Izba Lekarska ogłasza ogólnopolski konkurs na fraszkę medyczną. W konkursie mogą brać udział lekarze i lekarze dentyści.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie minimum 10 fraszek o tematyce medycznej w 3 egzemplarzach napisanych na maszynie lub komputerze. Prace nie mogą być wcześniej publikowane.

Zestaw powinien być opatrzony godłem. Organizatorzy nie ograniczają liczby zestawów napisanych przez jednego autora.
Do każdego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z tym samym godłem zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, zawód i dokładny adres autora.

Fraszki należy nadesłać do 15 czerwca br. pod adres: Świętokrzyska Izba Lekarska, ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, z dopiskiem „konkurs na fraszkę medyczną”.

Jury – złożone z członków Związku Literatów Polskich – przyzna I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia. Jurorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca 2008 r. O miejscu i godzinie ogłoszenia decyzji Jury i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

Organizatorzy przewidują publikację pokłosia konkursu w „Eskulapie Świętokrzyskim”. Zastrzegają sobie również prawo publikacji wybranych fraszek z zestawów nienagrodzonych.