Stażyści o LEP-ie, stażu podyplomowym i…

Stażyści o LEP-ie, stazu podyplomowym i…

Zamiar zmiany zasad kształcenia podyplomowego budzi wielkie zainteresowanie wszystkich lekarzy, ze zrozumiałych względów
największe lekarzy stażystów. Zadaliśmy ostatnio kilkudziesięciu z nich 2 proste pytania: 1. czy LEP/LDEP jest potrzebny,
2. czy staż podyplomowy powinien być zniesiony.

Prawie 90% ankietowanych uważa, że LEP/LDEP jest niepotrzebny, a jego utrzymanie miałoby sens tylko jako kwalifi kacja do specjalizacji. W przypadku utrzymania LEP-u/LDEP-u wg ponad 95% powinien on być zdawany w czasie stażu. Zdecydowany sprzeciw (98% ankietowanych) budzi pomysł zniesienia stażu podyplomowego, a niektórzy wręcz piszą o tym jako o tragicznej pomyłce. Niestety z powodu braku miejsca możemy zamieścić tylko część wypowiedzi młodych kolegów stażystów. Poniżej wybrane, reprezentatywne opinie.

Katarzyna Kochmańska – lek. dentysta: – LDEP powinien być zniesiony, bo jest to podważanie decyzji profesorów egzaminujących w czasie studiów. Staż podyplomowy powinien być utrzymany, ponieważ na studiach jest za mało zajęć praktycznych.

Magdalena Furtak – lek. dentysta: – Staż podyplomowy powinien być utrzymany, bo pod okiem doświadczonych lekarzy dentystów łatwo można wyeliminować błędy, które popełniają młodzi lekarze, pomaga też w podjęciu świadomej decyzji co do wyboru przyszłej specjalizacji.

Edyta Zaremska – lek. dentysta: – LDEP powinien być zniesiony, ponieważ okres studiów oraz zdanie wszystkich egzaminów jest wystarczającą weryfikacją wiedzy teoretycznej absolwentów.

Piotr Izdebski – lek. dentysta: – LDEP powinien być obowiązkowy tylko dla osób, które ubiegają się o specjalizację. Staż podyplomowy jest konieczny, ponieważ pozwala na zdobycie minimum praktyki niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnej pracy zawodowej.

Piotr Szucki – lekarz: – LEP jest zbędny, podważa kompetencję uczących i egzaminujących nas profesorów AM. Poza tym w jego zakres  wchodzą działy medycyny, które nie są interesujące dla wybierających się na określone specjalizacje. LEP stwarza więc dodatkowy i niepotrzebny stres. Jestem przekonany, że staż podyplomowy jest potrzebny, a zniesienie go byłoby błędem. Pozwala na nabycie wielu praktycznych umiejętności, których nie mielibyśmy szans nauczyć się w czasie studiów.
Zniesienie stażu miałoby sens tylko wtedy, gdyby wprowadzono zasadnicze zmiany w toku studiów pozwalające na zwiększenie
zajęć praktycznych.

Mariusz Mioduski – lekarz: – Zniesienie stażu podyplomowego może się okazać tragiczne w skutkach dla pacjentów, jak i dla zaczynającego swoją karierę zawodową lekarza. Pacjent ucierpi, bo będą zajmować się nim mało doświadczeni lekarze, którzy nie mieli okazji odbyć szkolenia pod okiem doświadczonych praktyków.

Małgorzata Futyma-Jędrzejewska
– lekarz: – LEP jest niepotrzebny, bo egzaminy zdawane na studiach w wystarczającym stopniu sprawdzają naszą wiedzę. Do niedawna lekarze nie zdawali LEP-u, a są bardzo dobrymi specjalistami. Uważam też, że pytania na LEP-ie są tendencyjne
i niepraktyczne. Pomysł zniesienia stażu podyplomowego jest bez sensu. Spowoduje, że młody lekarz będzie musiał uczyć się
praktycznej medycyny w czasie pierwszego roku pracy, prawdopodobnie z negatywnym skutkiem dla pacjentów. Studia medyczne
w żadnym stopniu nie przygotowują do praktycznej medycyny, a więc kiedy mamy się nauczyć tego zawodu? – LEP to zbędny próg, którego niepokonanie grozi przejściem na „kuroniówkę”, i to gdy brakuje kadr medycznych. Natomiast staż jest bardzo potrzebny! Wprowadza nas w medycynę praktyczną oraz dokumentację medyczną, która jest teraz tak wymagana.

Michał Brinkowski – lekarz:
– Staż podyplomowy jest konieczny. Daje możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Umożliwia nabycie
podstawowych umiejętności praktycznych przy braku odpowiedzialności i stałym nadzorze lekarza opiekuna. Tymczasem na początku kwietnia br. na spotkaniu ze studentami medycyny w Krakowie min. Ewa Kopacz ponownie podtrzymała swoją zapowiedź likwidacji stażu podyplomowego oraz rozmów kwalifi kacyjnych przed rozpoczęciem specjalizacji. Pomysł likwidacji stażu podyplomowego spotkał się ze zdecydowanymi protestami zgromadzonych studentów, ale zniesienie rozmów kwalifi kacyjnych zyskało ich aprobatę. Wówczas o kolejności kandydatów do poszczególnych specjalizacji decydowałaby wyłącznie liczba punktów uzyskanych na LEP-ie/LDEP-ie.

Jerzy Jakubowicz