Sprawdzą słuch siedmiolatkom

Sprawdzą słuch siedmiolatkom

Bezpłatne przesiewowe badania słuchu obejmą ponad 105 tys. siedmiolatków ze wschodnich terenów Polski, w tym także                       z Lubelszczyzny. Rusza właśnie specjalny program, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz KRUS. Celem badań, które zostaną przeprowadzone w ponad 6 tys. szkół podstawowych z terenów wsi i małych miast na wschodzie Polski, jest jak najszybsze wychwycenie zaburzeń i skierowanie tych dzieci na dalsze badania diagnostyczne i terapeutyczne.