Depresji stop

Depresji stop

Forum Przeciw Depresji to ogólnopolska kampania społeczna, która już po raz drugi została przeprowadzona w kilku miastach Polski.
W marcu br. po raz pierwszy uczestniczył w niej także Lublin. Chorzy, ich rodziny i opiekunowie mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów, a także wysłuchać wykładów. – Kampania ma na celu edukację społeczną w zakresie skali problemu, objawów depresji oraz uświadomienie jak najszerszej grupie społeczeństwa, że depresja to choroba, którą należy koniecznie leczyć – mówiła psychiatra Grażyna Usar-Czerwiec, zaznaczając, że w Polsce leczy się zaledwie co drugi chory na depresję. W tegorocznej edycji kampanii podkreślano też kluczową rolę, jaką mają do spełnienia rodziny chorych. Wsparcie i zrozumienie bliskich jest konieczne w procesie zdrowienia pacjentów.