Papieskie odznaczenie

Papieskie odznaczenie

Prof. Tomasz Trojanowski, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, otrzymał przyznany przez papieża Benedykta XVI Order św. Sylwestra. To wysokie kościelne odznaczenie otrzymują na wniosek biskupa diecezjalnego osoby świeckie za wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce. W opinii abp. Józefa Życińskiego, prof. Trojanowski jest wzorem postawy praktykującego katolika, który w różnych gremiach podejmuje tematykę etycznej odpowiedzialności środowisk medycznych.

Natomiast prof. Maria Słomka, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii UM w Lublinie, otrzymała krzyż Pro Ecclesia et Pontifi ce, który także jest przyznawany przez papieża w dowód uznania dla postawy moralnej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego.

 

Depresji stop

Forum Przeciw Depresji to ogólnopolska kampania społeczna, która już po raz drugi została przeprowadzona w kilku miastach Polski. W marcu br. po raz pierwszy uczestniczył w niej także Lublin. Chorzy, ich rodziny i opiekunowie mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów, a także wysłuchać wykładów. – Kampania ma na celu edukację społeczną w zakresie skali problemu, objawów depresji oraz uświadomienie jak najszerszej grupie społeczeństwa, że depresja to choroba, którą należy koniecznie leczyć – mówiła psychiatra Grażyna Usar-Czerwiec, zaznaczając, że w Polsce leczy się zaledwie co drugi chory na depresję.

W tegorocznej edycji kampanii podkreślano też kluczową rolę, jaką mają do spełnienia rodziny chorych. Wsparcie i zrozumienie bliskich jest konieczne w procesie zdrowienia pacjentów.

 

Bunkry nowe trzy

Do końca tego roku na terenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej powinny powstać trzy nowe bunkry do radioterapii. Właśnie ruszyła ich budowa. Koszt tej potężnej inwestycji wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Władze województwa przekazały na ten cel
4 mln, a kolejne 4 lubelski ośrodek otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast aparatura do naświetlań zostanie zakupiona z funduszy Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

 

Nowe kolorowe strzykawki

Lubelska Polfa S.A. rozpoczęła produkcję nowych, zmodernizowanych strzykawek jednorazowych. Są produkowane z polipropylenu i polietylenu, mają wydłużoną skalę, niebieski tłok, niecentryczny stożek i podwójną kryzę, która zabezpiecza przed wypadaniem tłoka przy nabieraniu pełnej objętości.

Warto przypomnieć, że to właśnie w Polfie Lublin w 1973 roku wyprodukowano pierwsze w kraju jednorazowe strzykawki, a produkty lubelskiej fi rmy są obecne na rynkach kilku kontynentów.

 

 

Wielkanocne spotkanie

Pracownicy lubelskiej służby zdrowia spotkali się w niedzielę 13 kwietnia br. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie na dorocznym spotkaniu wielkanocnym. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, którą koncelebrował J.E. Arcybiskup Józef Życiński.

 

Przybywa szpitali przyjaznych dzieciom

Już niemal połowa szpitali z Lubelszczyzny może poszczycić się tytułem „Szpital Przyjazny Dzieciom”. Do trzech już wyróżnionych w ten sposób na początku kwietnia br. dołączyło osiem kolejnych. To zasługa unijnego projektu: „Promocja karmienia piersią w Europie”, który był realizowany w ośmiu krajach: Belgii, Danii, Irlandii, na Łotwie, we Francji, Włoszech i w Polsce, gdzie programem zostało objęte tylko nasze województwo. – To dla nas prawdziwe wyróżnienie i dowód uznania. Dzięki wprowadzonej już w latach 90. strategii perinatalnej mamy najlepsze wyniki w kraju jeśli chodzi o przeżywalność noworodków – mówił 11 kwietnia prof. Jan Oleszczuk w czasie konferencji podsumowującej projekt.

W czasie tego spotkania prof. Bogdan Chazan uroczyście wręczył odznaczenia „Szpital Przyjazny Dziecku”. Odebrali je przedstawiciele szpitali z Białej Podlaskiej, Łukowa, Parczewa, Poniatowej, Świdnika, Włodawy, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego.

 

Aptekarze protestują

Lubelscy farmaceuci wystąpili do rządu z żądaniem, aby zostały wprowadzone stałe ceny na leki w każdej aptece w Polsce. – Protestujemy przeciwko manipulowaniu rynkiem leków i obniżaniu cen na leki tylko w wybranych aptekach – mówił na początku kwietnia prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, Krzysztof Przystupa. Pisma w tej sprawie aptekarze z lubelskiego samorządu wysłali do premiera, prezydenta i rzecznika praw obywatelskich.

 

Sprawdzą słuch siedmiolatkom

Bezpłatne przesiewowe badania słuchu obejmą ponad 105 tys. siedmiolatków ze wschodnich terenów Polski, w tym także z Lubelszczyzny. Rusza właśnie specjalny program, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz KRUS.

Celem badań, które zostaną przeprowadzone w ponad 6 tys. szkół podstawowych z terenów wsi i małych miast na wschodzie Polski, jest jak najszybsze wychwycenie zaburzeń i skierowanie tych dzieci na dalsze badania diagnostyczne i terapeutyczne.