Zdrowe proporcje

Zdrowe proporcje

Najbardziej szanowaną i najwięcej zarabiającą grupą zawodową w Stanach Zjednoczonych są lekarze. Ich średnie miesięczne zarobki przekraczają przeciętne dochody adwokatów czy sędziów i jest to naturalną konsekwencją uczciwej wyceny pracy, którą wykonują lekarze. Osoby odpowiedzialne za ludzkie zdrowie i życie są w tym najpotężniejszym kraju świata sprawiedliwie wynagradzane. Średnie miesięczne zarobki amerykańskiego lekarza, przeliczając na złotówki, to 32 tys. zł (dziesięciokrotnie więcej niż polskich medyków). Oczywiście statystyczny polski lekarz nigdy nie będzie zarabiał tyle, co jego amerykański kolega. Zresztą lekarze w Polsce nie żądają stawek amerykańskich, bo doskonale rozumieją, że ich kraj nie jest, nie był i nigdy nie będzie Ameryką. Chcą jedynie wprowadzenia zdrowych proporcji pomiędzy zarobkami różnych grup zawodowych, czyli sprawiedliwej wyceny własnej pracy z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia, doświadczenia i odpowiedzialności. Choć wysokość pensji amerykańskich lekarzy zawsze będzie wielokrotnością dochodów ich polskich kolegów, przed środowiskiem naszych medyków pojawiła się szansa, którą można i należy w nadchodzącym czasie wykorzystać. Chodzi o ustalenie zdrowych proporcji w wynagradzaniu lekarzy wobec wysokości wynagrodzeń przedstawicieli innych grup zawodowych.

Wynagrodzenie pielęgniarki dyplomowanej w USA stanowi 37% średniego  wynagrodzenia lekarza ogólnego. Idąc tym tropem (Amerykanie są ekspertami w wartościowaniu pracy poszczególnych grup zawodowych), można bardzo łatwo obliczyć należną wysokość przeciętnej lekarskiej pensji. Zakładając jednak, że pielęgniarki podobnie jak lekarze zarabiają w Polsce zdecydowanie za mało, wysokość należnego wynagrodzenia lekarzy należy wyliczać wg płacy osób zatrudnionych w administracji, której wysokość wydaje się być adekwatna do wykształcenia, odpowiedzialności i wykonywanej pracy. Średnie miesięczne zarobki pracownika administracji w USA stanowią 19% przeciętnych dochodów amerykańskiego lekarza. W Polsce wynagrodzenie pracownika administracji szpitalnej (Tabela 2.) wynosi 2380 zł. Miesięczne wynagrodzenie lekarza zatrudnionego w tym samym szpitalu powinno zatem wynosić 12 526 zł (Tabela 3.).

Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl