Wyróżnieni Laurem Medycznym

Wyróżnieni Laurem Medycznym

Honorowy Dyplom „Laur Medyczny” przyznaje Okręgowa Rada Lekarska lekarzom, członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej, których godna postawa znajduje uznanie i szacunek kolegów, na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Dyplom „Laur Medyczny” otrzymali kolejni członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej: Bogusław Kozar, Teresa Szymańska-Litwin, Irena Węgrzyn- Szkutnik, Józef Michał Wiśliński.

 

Dr Bogusław Kozar urodził się 11 maja 1935 r. we wsi Zalesie, pow. krasnostawski. Naukę w szkole średniej przerwał w 1951 r.
Ze względu na ciężkie warunki materialne po śmierci ojca w sowieckich łagrach. W 1954 r. ukończył z pierwszą lokatą Liceum Felczerskie w Chełmie i jako felczer przez 3 lata pracował na oddziale chirurgii szpitala w Chełmie. Dzięki życzliwości i pomocy
dr. Jana Zapędowskiego, ordynatora oddziału chirurgii, rozpoczął w 1957 r. studia na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1963 r. został kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Rejowcu, a w 1969 r. kierownikiem Przychodni Obwodowej w Chełmie. W latach 1975–81 był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Chełmie. W czasie pracy w placówkach ochrony zdrowia w tymże mieście uzyskał specjalizację II stopnia z organizacji ochrony zdrowia, medycyny ogólnej i reumatologii. W latach 1981–98, czyli aż do przejściach na emeryturę, prowadził poradnię reumatologiczną w Chełmie. Obecnie nadal pracuje jako reumatolog. Jego zainteresowania pozazawodowe to historia Polski, zwłaszcza okresu międzywojennego.
Z trójki dzieci młodszy syn Piotr kontynuuje rodzinną tradycję medyczną i jest specjalistą medycyny rodzinnej oraz reumatologii. Współpracownicy oraz uczniowie Doktora Kozara w swoim wniosku uzasadniającym przyznanie Lauru Medycznego napisali między innymi: Był współorganizatorem chełmskiego szpitala i systemu ochrony zdrowia w województwie chełmskim. Miał szczególne umiejętności dobrej organizacji pracy i kierowania zespołami ludzkimi. Ceniony lekarz, dobry  kolega, lubiany przez współpracowników i pacjentów.

Dr Teresa Szymańska-Litwin  urodziła się 1 sierpnia 1933 r. w Rożdżałowie. W 1951 r. uzyskała maturę w Liceum im. Królowej Jadwigi w Chełmie. W latach 1951–57 studiowała na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza przez 10 lat pracowała w szpitalu w Chełmie na oddziale dziecięcym, uzyskując w tym czasie specjalizację z pediatrii. W latach 1967–98, czyli do przejścia na emeryturę, pracowała jako kierownik Poradni Matki i Dziecka w Chełmie.
Za swą 47-letnią zaangażowaną pracę zawodową i społeczną została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”. Tradycje medyczne w rodzinie są mocno zaznaczone w rodzinie Pani Doktor: mąż Stanisław to znany lekarz i zasłużony działacz samorządu medycznego, a syn Lech – specjalista otolaryngolog zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu w Chełmie. Jak mówi Pani Doktor: mile wspominam koleżanki i kolegów ze studiów i z pracy. Szczęśliwa jestem, że mogłam przez 40 lat pracy zawodowej służyć najmilszym pacjentom, jakimi są dzieci. Moje hobby to literatura i historia. We wniosku o przyznanie Lauru Medycznego współpracownicy napisali m.in.: Pani Doktor jest osobą bardzo skromną i przyjazną, wspaniałym lekarzem, całym serce oddanym dzieciom i ich rodzicom.

Dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik  urodziła się 14 lutego 1959 r. w Rzeszowie. W latach 1978–84 studiowała na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Od 1984 r. jest zatrudniona w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii AM w Lublinie. Praca w Klinice to kolejne etapy kariery zawodowej – w 1989 r. specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych, w 1994 r. zdana z wyróżnieniem specjalizacja II stopnia z zakresu chorób płuc, w 1996 r. doktorat. W 1998 r. Pani Doktor założyła Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową działające przy Klinice, w którym nadal pełni funkcję prezesa. Organizuje szkolenia dla chorych, imprezy towarzyskie, wyjazdy integracyjne, zebrania. W 2005 r. została wyróżniona Medalem „Zasłużony dla Akademii Medycznej”.
Jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. W latach 1978–85 była członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Medycznej w Lublinie. Jak mówi, kocha taniec, podróże, amatorsko gra na pianinie i gitarze. Rodzinne tradycje medyczne podtrzymują również mąż Jacek – stomatolog, adiunkt Kliniki Periodontologii AM w Lublinie, oraz córka Halina – studentka III roku stomatologii. Uzasadniając wniosek o przyznanie Lauru Medycznego współpracownicy napisali m.in.: Pani Doktor jest bardzo dobrym specjalistą, jest sumienna, ma doskonałe podejście do chorych, służy im swoją wiedzą i wsparciem. Bezinteresownie opiekuje się również emerytami klinicznymi i ich rodzinami.

 

Dr Józef M. Wiśliński urodził się 12 marca 1931r.  w Zastawie. Maturę uzyskał w 1949 r. w Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1949–54 studiował na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu przez dwa lata pracował w Klinice Dermatologii. Od 1956 do 1968 r. był kierownikiem Poradni Dermatologicznej, a następnie w latach 1968–1999 ordynatorem Oddziału Dermatologii szpitala w Chełmie. Pełnił równię funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie dermatologii i wenerologii dla województwa chełmskiego.
Pan Doktor był nie tylko lekarzem, ale i organizatorem ochrony zdrowia. Pracował na wielu odpowiedzialnych stanowiskach, m.in. kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Głównego Lekarza Wojewódzkiego w Chełmie. W okresie kierowania przez niego chełmską służbą zdrowia otwarto m.in. 6 przychodni rejonowych, 14 gminnych ośrodków zdrowia, utworzono 12 oddziałów szpitalnych, zorganizowano stację dializ.
Dr J.M. Wiśliński uzyskał specjalizację II stopnia z dermatologii i wenerologii oraz z ochrony zdrowia. Był kierownikiem specjalizacji 25 lekarzy. Wielu jego wychowanków objęło kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia w całym województwie.
Zawsze zaangażowany w działania społeczne pełnił również odpowiedzialne funkcje w PCK, SKP i PKPS oraz w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym. Za swoją tak wszechstronną pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”.
Rodzina Pana Doktora ma bardzo silne więzy i tradycje medyczne. Córka Elżbieta, specjalista dermatolog, jest ordynatorem oddziału dermatologii, a jej mąż Andrzej, internista i kardiolog – ordynatorem oddziału kardiologii. Syn Zbigniew, ginekolog- położnik, jest zastępcą ordynatora oddziału ginekologicznopołożniczego, a jego żona Katarzyna – stomatologiem. Wnuczka Agnieszka to lekarz dentysta na stażu podyplomowym, a druga wnuczka Paulina – studentka II roku Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku.
Współpracownicy i uczniowie Pana Doktora w swoim wniosku o przyznanie Lauru Medycznego napisali m.in.: Był współorganizatorem chełmskiego szpitala i systemu ochrony zdrowia województwa chełmskiego. Dał się poznać jako dobry gospodarz, posiada umiejętności bezkonfliktowej współpracy przy jednoczesnym stawianiu swoim współpracownikom wysokich wymagań. Na wszystkich stanowiskach zachował godność lekarza. Nadal pracuje jako dermatolog.

Jerzy Jakubowicz