Stanowisko XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Stanowisko XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej wyrażają stanowczy protest przeciwko zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia planom likwidacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.