Archiwum: Maj 2008

Żywienie to też leczenie

Żywienie to też leczenie Ostatnio za sprawą mediów głośno zrobiło się o problemie żywienia pozajelitowego. Wymieniano kilka ośrodków medycznych, gdzie ta skomplikowana – jak sugerowano – procedura jest wykonywana, i przekonywano o wadze problemu. Wypada się zgodzić z sugestią, że

Zdrowe proporcje

Zdrowe proporcje Najbardziej szanowaną i najwięcej zarabiającą grupą zawodową w Stanach Zjednoczonych są lekarze. Ich średnie miesięczne zarobki przekraczają przeciętne dochody adwokatów czy sędziów i jest to naturalną konsekwencją uczciwej wyceny pracy, którą wykonują lekarze. Osoby odpowiedzialne za ludzkie zdrowie

Narasta deficyt lekarzy

Narasta deficyt lekarzy 10 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie obradowała Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem Barbary Bogdańskiej. W czasie obrad przedstawiono szereg informacji statystycznych oraz wypływających z nich wniosków przygotowanych przez Jolantę Herdę z Lubelskiego

Szpital w restrukturyzacji ( Kraśnik)

Szpital w restrukturyzacji (Kraśnik) Po 40 latach od rozpoczęcia działalności kraśnicki szpital doczekał się wreszcie kompleksowego remontu. Plan zakłada nie tylko całkowitą wymianę okien i instalacji centralnego ogrzewania z kaloryferami, budowę wind, ocieplenie budynku i położenie nowych tynków. Będą też

Wyróżnieni Laurem Medycznym

Wyróżnieni Laurem Medycznym Honorowy Dyplom „Laur Medyczny” przyznaje Okręgowa Rada Lekarska lekarzom, członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej, których godna postawa znajduje uznanie i szacunek kolegów, na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Dyplom

Medale LIL

Medale LIL W 2008 roku Kapituła Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej przyznała te najwyższe honorowe odznaczenia lubelskiego samorządu lekarzy dr n. med. Barbarze Filiks-Litwin i prof. dr hab. med. Ewie Tuszkiewicz-Misztal. Uroczyste wręczenie medali odbyło się 29 marca br. podczas XXV

Apel XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Apel XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegaci na XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej zwracają się z gorącem apelem do wszystkich lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej o udział w powszechnej akcji wykorzystania przewidzianej prawem możliwości odpisywania 1% od podatku od

Stanowisko XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Stanowisko XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej wyrażają stanowczy protest przeciwko zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia planom likwidacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Chociaż tegoroczny Okręgowy Zjazd Lekarzy nosił okrągłą liczbę XXV, miał jak najbardziej roboczy charakter. 29 marca br. 141 delegatów spotkało się przede wszystkim po to, by podsumować miniony rok pracy lubelskiego samorządu lekarskiego i uchwalić budżet

Coraz stromiej pod tę górkę…

Coraz stromiej pod tę górkę… W dniach 4–6 kwietnia 2008 roku odbyła się w Krakowie XVII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Jak zwykle została ona pominięta w kalendarzach decydentów ochrony zdrowia w naszym kraju. Mimo zaproszeń od młodych medyków nie przyjechała