Archiwum: maj 2008

Informacje

Ubezpieczenia lekarzy Przypominamy, że ubezpieczenie do kontraktów z SP ZOZ, dobrowolne i do kontraktów z NFZ nie mają wspólnych obszarów pokrycia ryzyka. Każde z nich służy pokryciu roszczeń cywilnych pacjentów, za których świadczenia zdrowotne opłaca inny rodzaj płatnika. Nie da

Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Roztoczański w Lublinie oraz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii U.M. w Lublinie zapraszają na coroczną XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii”, która odbędzie

Z Zimowych Igrzysk Lekarskich

Z Zimowych Igrzysk Lekarskich W dniach 6–9 marca br. w Zakopanem i Nowym Targu odbyły się III Zimowe Igrzyska Lekarskie. Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie była reprezentowana przez Waldemara Mąkosę oraz rodzinę Oblów – Wiesława, Ewę, Marcina i Michała. Pierwszego

Mój Pan… Doktor

Mój Pan… Doktor – Życie z kocicą potrafi być trudne – wzdycha prof. Jan Kotarski, szef Kliniki Ginekologii SPSK-1 w Lublinie, właściciel kotki o wymownym imieniu Zmorka. – Wszystko przez jej bujne życie towarzyskie. Ostatnio naliczyłem przy domu 11 kocich

Odeszli

Odeszli Dr Czesław Janiszewski (1951–2007) 24 lutego 2007 roku odszedł odszedł dr Czesław Janiszewski – ordynator oddziału wewnętrznego we włodawskim szpitalu. Urodził się 1 czerwca 1951 roku w Chełmie. Tam też ukończył II Liceum Ogólnokształcące, a potem studiował na Akademii

Recepty dla osób z uprawnieniami IB i IW

Recepty dla osób z uprawnieniami IB i IW Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że: • zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210

Jak płacić za „dyżury pod telefonem”

Jak płacić za "dyżury pod telefonem" W wyroku Sądu Najwyższego (I PK 150/2005) zostało jednoznacznie stwierdzone, iż lekarzowi zatrudnionemu w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej za pozostawanie poza zakładem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (dyżur pod telefonem) oraz za czas

Metody małoinwazyjne w ginekologii

Metody małoinwazyjne w ginekologii Od wielu lat medycyna stara się, aby metody leczenia były dla chorych jak najmniej uciążliwe i łączyły się z jak najmniejszym cierpieniem. Dotyczy to i diagnostyki, i samej terapii. Metody małoinwazyjne szczególne znaczenie mają w chirurgii,

Certyfikowana jakość

Ceryfikowana jakość z Dariuszem Hankiewiczem – dyrektorem Szpitala Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, rozmawia Anna Augustowska Na palcach jednej ręki można policzyć szpitale powiatowe z Lubelszczyzny, które posiadają certyfi kat jakości ISO 9001/2000. Do tej elitarnej grupy dołączył właśnie szpital radzyński.

Konkurs na fraszkę medyczną

Konkurs na fraszkę medyczną Świętokrzyska Izba Lekarska ogłasza ogólnopolski konkurs na fraszkę medyczną. W konkursie mogą brać udział lekarze i lekarze dentyści. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie minimum 10 fraszek o tematyce medycznej w 3 egzemplarzach napisanych na maszynie lub komputerze.