Z prac Komisji Stomatologicznej

Z prac Komisji Stomatologicznej

11 marca odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL, którego głównym tematem był proces kontraktowania świadczeń stomatologicznych na rok 2008 i lata następne przeprowadzony przez Lubelski OW NFZ.

Omówiono wartość ceny za punkt w poszczególnych zakontraktowanych zakresach świadczeń w odniesieniu do cen za punkt w innych oddziałach NFZ. Cenę za punkt w świadczeniach dla dzieci i młodzieży uznano za niską, lecz w pozostałych zakresach ceny za punkt proponowane przez LOW NFZ są zbliżone do średnich w kraju. Zwrócono uwagę na fakt błędnego oszacowania przez NFZ kwoty protetycznej w świadczeniach z zakresu protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji. Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Janusz Kleinrok poinformował, że konsultanci wojewódzcy w dziedzinie protetyki stomatologicznej skierowali pisma w tej sprawie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ w Warszawie. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że na przełomie marca i kwietnia oczywisty błąd w naliczaniu kwot protetycznych zostanie poprawiony.

Zdaniem uczestników posiedzenia, postępowania konkursowe wzbudziły wśród części lekarzy dentystów duże emocje w związku z faktem, że cześć gabinetów stomatologicznych, szczególnie z dużych miast: Lublina, Puław oraz Zamościa, nie otrzymała kontraktów. Przyczyna takiego stanu rzeczy leży w zmianie zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na leczeni stomatologiczne wprowadzonej przez LOW NFZ. Nowe zasady przyznają środki finansowe w oparciu o populację ubezpieczonych zamieszkujących obszar, na terenie którego prowadzone było postępowanie konkursowe.

Członkowie Komisji Stomatologicznej ORL 18.09.2007 r. spotkali się z dyrektorem LOW NFZ Markiem Wojtowiczem, który przedstawił założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2008 i lata następne. Treść tego spotkania została podana do wiadomości wszystkich koleżanek i kolegów lekarzy dentystów w numerze 10/2007 „Medicusa”. Członkowie Komisji uznali za naganne postępowanie niektórych lekarzy dentystów, którzy nie otrzymali kontraktów z NFZ, a winą za ten stan rzeczy obarczają między innymi Komisję Stomatologiczną, sugerując, że jej członkowie podczas ww. spotkania ustalili korzystne dla siebie wartości kontraktów. Wobec tak niedorzecznej i nieprawdziwej opinii członkowie Komisji złożyli protest, oświadczając, iż osoby rozpowszechniające takie zarzuty winny być postawione przed Okręgowy Sąd Lekarski.