Konferencja naukowo­szkoleniowa

Konferencja naukowo­szkoleniowa

Odpowiedzialność prawna lekarzy

 

25 kwietnia br. Lubelska Izba Lekarska i Akademia Medyczna w Lublinie organizują konferencję naukowo szkoleniową „Odpowiedzialność prawna lekarzy”.

 

W programie:

• odpowiedzialność lekarza w świetle prawa cywilnego – mec. A. Lemieszek, LIL

• odpowiedzialność lekarza w świetle prawa karnego – prof. Z. Hołda, UMCS

• odpowiedzialność zawodowa lekarza – dr J. Niezabitowski, OROZ LIL

• błąd w sztuce lekarskiej w świetle prawa – prof. W. Witczak, KUL

• odpowiedzialność prawna lekarza w krajach Unii Europejskiej

 

Miejsce obrad:

Collegium Anatomicum AM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4, godz. 11.00.

Bliższe informacje na stronach internetowych LIL ( www.oil.lublin.pl ) i AM ( www.am.lublin.pl ).

Wstęp wolny.