Ubezpieczenia lekarzy

Ubezpieczenia lekarzy

Ubezpieczenie do kontraktów z SP ZOZ, dobrowolne i do kontraktów z NFZ nie posiadają wspólnych obszarów pokrycia ryzyka. Każde z nich służy pokryciu roszczeń cywilnych pacjentów, za których świadczenia zdrowotne opłaca inny rodzaj płatnika. Nie da się więc zastąpić jednego ubezpieczenia OC którymkolwiek z dwóch pozostałych. W skrajnym przypadku lekarz – udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ, Urzędem Miasta lub Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz prowadzący praktykę prywatną – powinien posiadać jednocześnie trzy rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Jest jeden wyjątek od przedstawionej zasady: jeżeli ubezpieczenie dobrowolne zostało zawarte przed 09.01.2008 r., to jest ono wystarczające w okresie przejściowym również dla potrzeb kontraktu z NFZ. W indywidualnych przypadkach okres przejściowy trwa do czasu wygaśnięcia dobrowolnej polisy OC, lecz nie dłużej niż do 08.01.2009.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w miesiącu wpłaty składki na rachunek LIL, a kończy się najpóźniej w dniu 31.12.2008 r.

Wyjątkiem, ze względu na długi okres oczekiwania na ofertę ubezpieczyciela, jest możliwość zawarcia do 31.03.2008 r. ubezpieczenia obowiązkowego wymaganego przez NFZ obejmującego okres od 9.01.2008 do dnia wpłaty składki.

 

  Konto na ubezpieczenie :
  72 1910 1048 2305 2600 1690 0002