Lubelskie Dni Implantologiczne dopiero za rok

Lubelskie Dni Implantologiczne dopiero za rok

Komitet Organizacyjny Lubelskich Dni Implantologicznych informuje, że nastąpiła zmiana terminu imprezy i zaprasza do Nałęczowa dokładnie za rok. Konferencja implantologów odbędzie się w dniach 27–29 marca 2009. Wiodący temat konferencji: „Protetyka na implantach”.

Dokładne informacje dostępne na stronie www.osis.org.pl , e-mail: osislublin@wp.pl , tel. 081 532 73 62.

Zbigniew Leszcz
Przewodniczący Lubelskiego Oddziału OSIS