Oświadczenie Lubelskiej Izby Lekarskiej

Oświadczenie Lubelskiej Izby Lekarskiej

z dnia 11 marca 2008 r.

 

W związku z opublikowanymi w ostatnim czasie licznymi artykułami prasowymi opisującymi przypadki podejrzenia nieuzasadnionego wystawiania zwolnień lekarskich przez lekarzy (m.in. na potrzeby strajkujących celników) Lubelska Izba Lekarska oświadcza, że zwróci szczególną uwagę na to niepokojące zjawisko.

Niepokój budzi fakt traktowania przez społeczeństwo gabinetu lekarskiego jak „sklepu ze zwolnieniami lekarskimi”, gdzie można dostać zaświadczenie lekarskie na własne życzenie, bez faktycznej przesłanki medycznej, jedynie w celu uzasadnienia swojej nieobecności w pracy.

Lekarz ma obowiązek zbadać pacjenta zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami­ przed wydaniem właściwej decyzji. Nie może sankcjonować absencji bez prawdziwej przyczyny. Niestety, liczne sygnały pojawiające się w mediach sugerują, iż lekarze tak właśnie postępują, spełniając prośby każdego, kto po takie zwolnienie się zgłosi, równocześnie nie licząc się z konsekwencjami prawnymi swojego nieprzemyślanego postępowania.

Wyrażamy sprzeciw przeciwko instrumentalnemu traktowaniu zawodu zaufania publicznego zarówno przez osoby prywatne, jak i przez organizacje planujące np. protest.

Mamy na celu przeciwdziałanie temu nagannemu zjawisku. Dlatego w razie stwierdzenia podejrzenia popełnienia przewinienia zawodowego poprzez nieuzasadnione wystawianie zwolnień lekarskich, informacja taka będzie przekazywana do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Ponadto w sytuacjach powzięcia podejrzenia poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach wydawanych na potrzeby ZUS czy KRUS, o fakcie tym niezwłocznie informowane będą organy ścigania, ponieważ stanowi to przestępstwo karne, które jest ściganie z urzędu.

Andrzej Ciołko –  przewodniczący ORL

Jacek Niezabitowski –  Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej