Mamy Uniwersytet Medyczny

Mamy Uniwersytet Medyczny

To ostatnie chwile funkcjonowania Akademii Medycznej w Lublinie.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał już ustawę o nadaniu Akademii Medycznej nowej nazwy – Uniwersytetu Medycznego. Kiedy w styczniu ustawę poparł Sejm, a następnie Senat, władze uczelni zaczęły zamawiać nowe druki, pieczątki i tablice, które wkrótce zostaną umieszczone na budynkach nowego uniwersytetu. Następnym krokiem będzie wymiana sztandaru, a także legitymacji studenckich w postaci kart elektronicznych. Tych ostatnich potrzeba ponad 5 tys., ale pojawią się w październiku br.

Aby otrzymać status Uniwersytetu Medycznego, lubelska AM musiała uzyskać uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 6 dyscyplinach. Stało się to w połowie minionego roku.