Zespół ds. Młodych Lekarzy

Zespół ds. Młodych Lekarzy

Zespół ds. Młodych Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej w roku 2007 swoją działalność skierował na bieżącą, codzienną pracę młodych lekarzy. W czasie wielu zmian, ciągłych protestów i uciążliwego chaosu panującego w ochronie zdrowia niewielu decydentów zauważało problemy najmłodszych medyków. Licznie organizowane zjazdy i konferencje dotyczące sytuacji stażystów i rezydentów kończyły się tylko apelami i przedstawianiem stanowisk.

Niestety nie możemy pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, podobnie jak większość podobnych komisji w Polsce. Nasze prace skierowane były głównie na poprawianie jakości stażu podyplomowego, osiąganie lepszych wyników z Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz na zwiększanie liczby rezydentur.

Dane z ostatnich tygodni pozwalają nam na odrobinę optymizmu. Uzyskano podwyższenie uposażenia zasadniczego lekarzy stażystów i rezydentów, a także ministerialne zapewnienia o ciągłym zwiększaniu liczby miejsc rezydenckich oraz o zgodzie na pracę lekarzy rezydentów w ramach dyżuru medycznego.

Przewodniczący Zespołu
ds. Młodych Lekarzy
dr med. Marek Kos