Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej działała w następującym składzie: prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal – przewodnicząca, dr n. med. Janusz Dubejko – wiceprzewodniczący, prof. Zbigniew Hołda – wiceprzewodniczący, oraz dr n. med. Marek Domański, dr n. med. Jacek Kopacz, prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, prof. Jan Kotarski, prof. Krzysztof Przesmycki, prof. Stanisław Czuczwar, prof. Andrzej Dąbrowski, dr n. hum. Sabina Magierska, dr filoz. Wiesława Okła, ks. Krzysztof Czajka – członkowie.

W roku 2007 odbyło się 10 posiedzeń. Komisja opiniowała wnioski badaczy w sprawach:

1. wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań klinicznych w jednostkach służby zdrowia i prywatnych gabinetach lekarskich,

2. wyrażenia zgody na kontynuację terapii eksperymentalnej bakteriofagami z powodu zakażenia antybiotykoopornym szczepem Proteus mirabilis ,

3. akceptacji zmian w protokołach badań.

Komisja wydała 46 opinii. Ponadto zaopiniowała 55 badaczy i ośrodki z terenu działania LIL, których udział był planowany w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.

Członkowie Komisji brali udział w następujących konferencjach:

1. „Lekarz a przemysł farmaceutyczny – bezpieczne stosowanie leku”, 23.02.2007 r., Warszawa.

2. Międzynarodowa konferencja dotycząca problemu dual use , 09–10.11.2007 r., Warszawa.

Członkowie Komisji uczestniczyli w:

1. komisjach kwalifikacyjnych do specjalizacji,

2. komisjach egzaminacyjnych,

3. komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów, pielęgniarek oddziałowych i naczelnych pielęgniarek.

Komisja włączyła się w organizację i koordynację wykładów z bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów.

Przewodnicząca
Komisji Bioetycznej
prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal