Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

W 2007 r. rejestr LIL obejmował 408 lekarzy rencistów i 1358 emerytów (razem 1594). Najwięcej lekarzy emerytów mieszka na terenie działania Delegatury Lubelskiej – 1256, Bialskopodlaskiej – 128, Chełmskiej – 83 i Zamojskiej – 127.

W Lublinie mieliśmy w ciągu ostatniego roku stały kontakt z około 150 emerytami. Spotykaliśmy się w 30–70-osobowych grupach tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca, a także na spektaklach filmowych i teatralnych, na wycieczkach, czasem indywidualnie w Izbie Lekarskiej w czasie dyżurów wtorkowych.

Z danych ankietowych (72 lekarzy) zorientowaliśmy się, jak trudna jest nasza sytuacja finansowa. Emerytury (netto) w wysokości do 1000 zł otrzymuje 3 lekarzy, od 1001 do 1500 – 15, od 1501 do 2000 – 23, od 2000 do 2500 – 17, powyżej 2500 – 5 lekarzy. Jeden z rencistów po 15 latach pracy dostaje zaledwie 480 zł renty.

Powtarzała się informacja, że wielu lekarzy ma problemy z wykupem leków, że potrzebna jest rehabilitacja, a także powinniśmy dążyć do stworzenia Domu Lekarza Seniora.

W pojedynczych zgłoszonych przypadkach Izba Lekarska pomagała finansowo bądź ułatwiając umieszczenie chorego w szpitalu.

Zebrania w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 15.00 były cenne ze względu na możliwość porozmawiania przy herbacie, wysłuchania wrażeń, jak i wykładów ciekawych ludzi.

Gościliśmy Stefana Ciszewskiego z wykładem „Medycyna na Madagaskarze”, Małgorzatę Wachowicz, która omówiła dotychczasowe możliwości leczenia osteoporozy z uwzględnieniem leku Bonaviva (prof. Szczepański umożliwił emerytom bezpłatne korzystanie z badań w kierunku osteoporozy), Agnieszkę Martinkę – „Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca”, Wiesławę Majczakową – „Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego”, prof. Leszka Szczepańskiego – „Góry Skaliste Ameryki”, prof. Grzegorza Wallnera – „Na końcu świata – Nowa Zenlandia”, Wiesława Lubczyńskiego – „Wielka przygoda wojenna: epizody z konspiracji, z powstania warszawskiego, z obozu w Buchenwaldzie i służby w 7 Armii Amerykańskiej”, Zbigniewa Łupinę – „Wolność i niepodległość w nauczaniu Jana Pawła II i w myśli Józefa Piłsudskiego”.

Maria Jakubowska przedstawiła wyniki ankiet dotyczących wysokości emerytur lekarzy. Barbara Ćwiklińska przeprowadziła loterię fantową na rzecz Kasy Pomocy Koleżeńskiej. Daniela Misztal przedstawiła bardzo ciekawy artykuł o związkach energetycznych między chorym a właścicielem przeszczepionego serca. Omówiono zmianę druku recept „pro auctore” i „pro familia” i nowych umów w tym zakresie z NFZ.

Oglądaliśmy spektakle filmowe i teatralne: „Dziady”, „Opowieści Lasku Wiedeńskiego”, „Wesele”, „Niewolnice z Pipidówki” w Teatrze Osterwy, „Wieczór baletowy”, „Ptasznik z Tyrolu” w Teatrze Muzycznym”, „Jezioro Łabędzie” w Teatrze Wielkim w Warszawie, film „Katyń”.

Organizowaliśmy wspólne wycieczki – do Warszawy (pomniki Warszawy, Stare Miasto, Teatr Wielki), Sandomierza i Łańcuta.

Wspólnie oglądaliśmy wystawy malarskie i fotograficzne w Domu Lekarza oraz zorganizowaną w Klubie Garnizonowym przez Marię Jakubowską wystawę rysunku z lat młodzieńczych Edwarda Morszczyzny – późniejszego architekta, więźnia Kozielska zamordowanego w Katyniu.

Zorganizowano 2 kursy komputerowe, które ukończyło 27 lekarzy emerytów.

Nadmienić należy, że koszty wszystkich wycieczek, spektakli i kursów były częściowo pokrywane przez Izbę Lekarską. Pełny koszt ponosiły tylko osoby towarzyszące. Koszty przejazdu autokarem opłacała Izba Lekarska.

Przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem przesyłaliśmy do wielu naszych Koleżanek i Kolegów najserdeczniejsze życzenia z zachętą do udziału w naszych czwartkowych spotkaniach.

Budżet nam przydzielony wynosił 19 000,00 zł, z czego wydatkowano 16 606,08 zł (w tym Biała Podlaska 1500,00 zł), a nie wykorzystano 2393, 92 zł.

Przewodnicząca Komisji
Emerytów i Rencistów
dr med. Maria Jakubowska