Komisja Socjalno-Bytowa

Komisja Socjalno-Bytowa

Komisja Socjalno-Bytowa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie działa w składzie: przewodnicząca – Maria Dura, członkowie – Anna Zmysłowska, Andrzej Barszczewski, Anna Wójcicka, Zdzisław Boruch.

Wpływy ze składek wg planu wyniosły 3 306 000 zł, z czego naszej Komisji przyznano 142 800 zł, tj. 4,32%.

Wydatki Komisji w roku 2007:

1. zapomogi pośmiertne – 56 700 zł

2. zapomogi jednorazowe – 29 320 zł

3. zapomogi długoterminowe – 29 250 zł

4. inne zapomogi (nekrologi, wiązanki) – 5424,56 zł

5. pożyczki socjalne – 100.000 zł

razem – 220 694,56 zł

Z budżetu Komisji wydatkowano 220 694,56 zł, co stanowi 154,55% wpływów.

W ramach Kasy Pożyczkowej udzielono pożyczek:

Biała Podlaska: 6 osób – 8.000 zł (3,06%)

Chełm: 17 osób – 51 000 zł (8,67%)

Lublin: 161 osób – 483 000 zł (82,14%)

Zamość: 12 osób – 36 000zł (6,13%)

razem: 196 osób – 588 000 zł (100%)


Przewodnicząca Komisji
Socjalno-Bytowej
lek. Maria Dura