Komisja Kultury

Komisja Kultury

Komisja pracowała w składzie: Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Sak, Małgorzata Bochenko, Kazimierz Kubiszyn, Paweł Krawczyk, Włodzimierz Zmysłowski, Stanisław Litwin (zespół historyczny).

W okresie sprawozdawczym (od 1 lutego 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.) miało miejsce 7 zebrań Komisji. W Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” odbyło się 6 wernisaży wystaw malarskich i fotograficznych. Swoje prace prezentowali: Magdalena Martyn-Mróz, Wiesława Klemens, Andrzej Zygo i Tomasz Kwiatkowski. Dwie wystawy fotograficzne były zbiorowe. Pierwsza z nich prezentowała fotogramy absolwentów Wydziału Lekarskiego AM studiujących w latach 1951–1957. Wernisażowi towarzyszyło spotkanie z częścią autorów zdjęć, które przygotował zespół historyczny naszej Komisji. W tym miejscu Komisja składa serdeczne podziękowania patronowi i współorganizatorowi tego przedsięwzięcia – panu prof. Leszkowi Szczepańskiemu.

Druga z wystaw zbiorowych była pokłosiem I Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studentów Medycyny – Lublin 2007 zorganizowanego przez lubelski oddział IFMSA przy współpracy naszej Komisji. Patronat nad konkursem objął prezes LIL Andrzej Ciołko.

Do każdej wystawy były przygotowywane zaproszenia (rozsyłane do gości, w tym do władz uczelni i mediów) oraz minifoldery przedstawiające sylwetki autorów i opis prezentowanych prac.

Ponadto w okresie sprawozdawczym prezydium ORL zakupiło dla Komisji aparat fotograficzny marki Nikon D70s z obiektywem i torbą fotograficzną. Umożliwi to rejestrację wernisaży oraz innych wydarzeń kulturalnych, które dotąd były dokumentowane własnym sprzętem fotograficznym członków Komisji.

Informacje o wernisażach i wystawach organizowanych przez Komisję Kultury w Galerii „U Lekarzy” dostępne są poza prasą lekarską w miesięczniku kulturalnym Lublina „ZOOM” oraz w lubelskich dziennikach, radiu i telewizji.

Przewodniczący Komisji Kultury
lek. Dariusz Hankiewicz