Okręgowy Sąd Lekarski

Okręgowy Sąd Lekarski

 

1.

Liczba spraw pozostałych do rozpoznania z roku 2006

3

2.

Liczba spraw, które wpłynęły w roku 2007

12 (23 osoby obwinione)

3.

Liczba spraw zakończonych orzeczeniem, w tym liczba orzeczeń uprawomocnionych

7 (dotyczących 10 osób), w tym prawomocne – 7

pozostały do rozpoznania – 5

4.

Wydane orzeczenia

umorzenie – 0

uniewinnienie – 6

upomnienie – 2

nagana – 2

zawieszenie prawa wykonywania zawodu – 0

pozbawienie prawa wykonywania zawodu – 0

5.

Sprawy skierowane do OROZ (w celu uzupełnienia postępowania)

0

6.

Wydane postanowienia o zawieszeniu postępowania

2

7.

Liczba lekarzy poszczególnych specjalizacji objętych wnioskiem o ukaranie

medycyna ratunkowa – 1

pulmonologia – 2

urologia – 3

chirurgia – 5

chirurgia naczyniowa – 2

stomatologia – 1

choroby wew. – 1

inne – 8

stan nietrzeźwości – 2

8.

Naruszone art. KEL i innych przepisów wg wydanych orzeczeń i liczba orzeczeń

art. 68 KEL –2

art. 8 KEL w zw. z art. 30 Ustawy o zawodzie lek. – 5

art. 8 KEL – 3

art. 8 KEL, art. 40, 41, 42 Ustawy o zawodzie lekarza – 2

art. 8, 21, 54 KEL, art. 38 Ustawy o zawodzie lekarza – 1

art. 15 Ustawy o izbach lekarskich, art. 4
          Ust. o zawodzie lekarza i art. 8 KEL – 2

art. 64 KEL – 1; art. 40 i 41 KEL – 8

9.

Odwołania skierowane do Naczelnego Sądu Lekarskiego

2

10.

Czas od wpłynięcia sprawy od OROZ do chwili wydania orzeczenia przez OSL

minimum – 19 dni

maximum – 23 miesiące

mediana – 12 miesięcy

11.

Liczba spraw rozpatrywanych na posiedzeniach niejawnych

7

 

Prezes Okręgowego Sądu Lekarskiego, lek. Zenon Górniewski