Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Skargi dotyczą
Ruch spraw
pozostało z okresu poprzednie
wpływ
zakończono ogółem
w tym
pozostało na okres następny
odmowa wszczęcia
umorzono
wnioski o ukaranie
w inny sposób
sprawy

osoby

1. intern.
dzieci
2
1
 

 

 

 

 
 
3
dorośli
25
15
20
3
13
2
2
2
20
2. chirurg.
dzieci
2
1
   
 
 
 
 
3
dorośli
10
7
9
 
5
4
4
2
8
3. gin.-poł.
2
8
6
1
4
 
 
1
4
4. psychiatr.
3
2
3
2
1
 
 
 
2
5. stomatol.
2
3
3

 

1
1
1
1
2
6. inne
12
11
16
2
4
13
13
5
7
RAZEM
58
48
57
8
28
20
20
11
49

 

Rodzaj przewinienia
Ruch spraw
pozostało z okresu poprzedniego
wpływ
zakończono ogółem
w tym
pozostało na okres następny
odmowa wszczęcia
umorzono
wnioski o ukaranie
w inny sposób
sprawy
osoby
1. śmierć
20
12
14
 
9
4
6
1
18
2. uszk. ciała, powikł. chor.
16
21
20
3
13
1
1
3
17
3. nielegalny eksperyment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. korzyść materialna
5
2
2
 
1
1
1
 
5
5. poświadczenie nieprawdy
3
3
3
1
1
1
1
 
3
6. nieetyczne zachowanie lekarza
5
7
11
1
2
2
3
6
1
7. konflikty między lekarzami
1
1
1
1
 
 
 
 
1
8. narusz. praw chor. psych.
1
1
1
1
 
 
 
 
1
9. inne
7
1
5
1
2
1
8
1
3
RAZEM
58
48
57
8
28
10
20
11
49

 

W roku 2007 Delegatura Zamojska kontynuowała swoją działalność podjętą w poprzednich kadencjach.

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej LIL
dr med. Jacek Niezabitowski