Delegatura bialskopodlaska LIL

Delegatura bialskopodlaska LIL

W minionym roku Delegatura odbyła 4 posiedzenia. Głównymi tematami były podwyżki uposażeń lekarzy, udział w komitecie protestacyjnym, trudna sytuacja finansowa lekarzy emerytów oraz pomoc socjalna.

W kwietniu otrzymaliśmy nowy program komputerowy, który w dużej mierze ułatwił nam ewidencjonowanie składek lekarskich.

Praca biura polegała na przyjmowaniu składek, spłat pożyczek socjalnych i szkoleniowych oraz informowaniu o zasadach ubezpieczenia OC lekarzy. Pomagaliśmy też kompletować dokumenty do wydawania praw wykonywania zawodu i rejestracji praktyk prywatnych. Zamieszczaliśmy nekrologi zmarłych lekarzy w prasie lokalnej, uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych, wypłacaliśmy świadczenia pośmiertne rodzinom.

Współorganizowaliśmy różnego rodzaju wyjazdy, spotkania, bal lekarzy.

Przedstawiciele Delegatury brali udział w wizytacjach gabinetów lekarskich, w komisjach konkursowych, posiedzeniach rad społecznych szpitala i pogotowia ratunkowego.

Szczególnie żmudną pracę wykonywali członkowie Sądu Lekarskiego i Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisje Socjalno-Bytowa oraz Emerytów i Rencistów zorganizowały w restauracji „Stylowa” V Noworoczne Spotkanie Lekarzy Emerytów i Rencistów z terenu Delegatury. Lekarze pracujący w tych komisjach zajmowali się rozpatrywaniem wniosków lekarzy będących w trudnej sytuacji finansowej. Niezbędną pomoc finansową otrzymuje 3 naszych kolegów. Do lekarzy emerytów i rencistów wysłaliśmy ankiety dotyczące ich sytuacji socjalno-bytowej oraz potrzeb. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się lekarze emeryci tzw. starego portfela. Wiele próśb dotyczyło powołania na naszym terenie Domu Lekarza Seniora, ponieważ spora grupa starszych wiekiem lekarzy mieszka samotnie.

Już po raz 16. odbył się Bal Lekarza, w którym poza lekarzami naszej Delegatury uczestniczyli koledzy z Lublina, Warszawy, Siedlec i Białegostoku.

Związek Polaków na Ukrainie był organizatorem wycieczki lekarzy na Wołyń oraz Podole i Huculszczyznę. Uczestnicy wycieczki ofiarowali rodakom polskie książki, odzież, buty oraz sprzęt inwalidzki zbierany przez nich osobiście, jak również przez księży i Klub Rotary. Biuro Podróży z Wrocławia zorganizowało dla naszych lekarzy wycieczkę do Pragi, Polanicy, Dusznik i Wrocławia. Wyjeżdżaliśmy do Opery Lwowskiej i teatrów w Warszawie. Byliśmy również w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie zawsze mieliśmy do dyspozycji autokar, podróżowaliśmy również busami, ale atmosfera była zawsze miła, a wrażenia wspaniałe.

Pamiętamy też o zmarłych koleżankach i kolegach, zapalając na ich grobach znicze w dniu Święta Zmarłych. W roku 2007 pożegnaliśmy Eliasza Karczewskiego, Marię Barańską-Strzelczak i Krystynę Nowak.

Przydzielono 7 pożyczek socjalnych i 3 szkoleniowe.

Przewodniczący Delegatury Bialskopodlaskiej LIL
lek. Jan Hałabuda