Archiwum: kwiecień 2008

Delegatura Zamojska LIL

Delegatura Zamojska LIL W roku 2007 Delegatura Zamojska kontynuowała swoją działalność podjętą w poprzednich kadencjach. Koła Terenowe tworzące Delegaturę: Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski sprawnie prowadziły swoją działalność zgodnie z kierunkami i uchwałami LIL oraz NIL. Był to rok wytężonej

Delegatura Chełmska LIL

Delegatura Chełmska LIL Działalność Delegatury Chełmskiej prowadzona była zgodnie z kierunkami i uchwałami LIL, niemniej do wielu problemów lokalnych musieliśmy ustosunkować się samodzielnie. Wymagało to nawiązania ściślejszego kontaktu z władzami lokalnymi, dyrekcjami zakładów służby zdrowia i NFZ oraz udzielania stałej

Delegatura bialskopodlaska LIL

Delegatura bialskopodlaska LIL W minionym roku Delegatura odbyła 4 posiedzenia. Głównymi tematami były podwyżki uposażeń lekarzy, udział w komitecie protestacyjnym, trudna sytuacja finansowa lekarzy emerytów oraz pomoc socjalna. W kwietniu otrzymaliśmy nowy program komputerowy, który w dużej mierze ułatwił nam

Sprawozdanie ORL

Okręgowa Rada Lekarska W 2007 roku odbyło się: 7 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej (ogółem 28 uchwał i 3 stanowiska), 44 posiedzenia Prezydium ORL (1401 uchwał i 34 zarządzenia). Na pracę ORL składała się praca następujących komisji, którym przewodniczą: 1. Kom.

Diagnoza wstępna

Diagnoza wstępna Polacy jak mało kto bardzo szybko oswajają się ze zjawiskami nieznanymi przez dziesięciolecia komuny. Na przykład strajk w różnych jego odmianach – od włoskiego po okupacyjny czy absencyjny – spowszedniał do tego stopnia, że dziś nikogo nie dziwi