XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej odbędzie się w dniach 7-8 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
„Mieszkanie dla lekarza” to akcja LIL. Tworzona jest baza mieszkań – już w połowie kwietnia liczyła kilkadziesiąt lokalizacji – do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by nie narażać swoich bliskich.
Początkowo nie wiązałem Szmunessa z gmachem na Czwartku. Rodzina repatriowała się do Lublina w 1959 roku, kiedy dostał posadę w Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi. W Domu Pereca urządzono im też prowizoryczne mieszkanie.

Wstęp

Pisząc te słowa w dniu „drogi do Emaus” jest za wcześnie na wyciąganie daleko idących wniosków z zaistniałej sytuacji. Niemniej jednak dużo się zdarzyło, zdobyliśmy nowe doświadczenia, zobaczyliśmy prawdziwe twarze niektórych naszych kolegów. Nikt na świecie nie był przygotowany na to, co się stało. Ale my mieliśmy czas, aby wyciągnąć

Prezydia i obrady zjazdu teraz on-line

Wobec stanu epidemii na terenie całego kraju wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym m.in. ograniczeniem możliwości organizacji kongresów, konferencji, spotkań, zwołuje się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniach 7-8 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Dach nad głową dla medyka

„Mieszkanie dla lekarza” to akcja LIL. Tworzona jest baza mieszkań – już w połowie kwietnia liczyła kilkadziesiąt lokalizacji – do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by nie narażać swoich bliskich.

Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich. Zwolnienie

Wojewoda prosi lekarzy

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii, wojewoda lubelski 17 kwietnia br. zwrócił się z prośbą o przekazanie członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń. Lekarze

Zmiany w receptach

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. poz. 690). Najważniejszą zmianą dla lekarzy jest umożliwienie dłuższego, niż dotychczas przewidywały przepisy, stosowania druków recept według wzoru obowiązującego przed 18 kwietnia 2018 r. Zgodnie

Z pomocą lekarzom…

Uczą i pomagają lekarzom; Samorząd radców – samorządowi lekarzy; Adwokaci służbie zdrowia – pomoc prawna; Pomoc w kryzysie – pomoc psychologiczna; Pomoc przyleciała

Każdy pacjent może być zarażony

Wioletta Szafrańska‑Kocuń: Od połowy marca zamknęliśmy, dotąd szeroko otwarte, drzwi naszych przychodni i zachęcamy pacjentów do teleporad. Głównym powodem takiej decyzji był brak środków ochrony osobistej, bo oprócz niewielkiej ilości maseczek i rękawiczek, większość przychodni nadal nic więcej nie ma.

„Zadzwoń do seniora”

Nie każda starsza osoba sama zadzwoni do przychodni, nawet gdy potrzebuje porady. Na Lubelszczyźnie ruszyła więc akcja Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców „Zadzwoń do seniora”. Pielęgniarki i położne z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej, należących do Porozumienia Zielonogórskiego same dzwonią do pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Podobna inicjatywa uruchamiana

Lublin leczy innowacyjnie

W Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie stosowana jest eksperymentalna terapia, która poprawia stan kliniczny pacjentów z COVID‑19. U kilku z nich poddanych temu leczeniu udało się zahamować postęp choroby i uniknąć podłączenia do respiratora. Zahamować stan zapalny W rozmowie z PAP kierownik lubelskiej

Żeby nie zabrakło personelu

Piotr Rybak: Higiena, procedury, dezynfekcje to podstawa. Nawet włosy nie powinny być za długie i wystawać spod nakryć głowy, czepków i kapturów kombinezonów. Dlatego sprowadziliśmy fryzjera dla pracowników. Skorzysta z tej usługi przynajmniej kilkadziesiąt osób.

W pracy mamy pralkę z suszarką

Zuhair Salameh: Strach to najdotkliwsza zmiana, jaką w mojej pracy wywołała pandemia. Nigdy wcześniej, a pracuję w pogotowiu ratunkowym ponad 20 lat, nie czułem tylu obaw i niepewności jak teraz, kiedy jadę do wezwania. Mimo wprowadzonych procedur i szerokiej kampanii informacyjnej mówiącej, kiedy i w jakich sytuacjach należy wzywać karetkę,

„Śmiertelność wśród mężczyzn jest zdecydowanie wyższa”

Michał Tomaszewski: W najnowszych publikacjach, dotyczących przebiegu klinicznego choroby COVID‑19, u około 20% pacjentów opisano uszkodzenie mięśnia sercowego, które zdefiniowano jako podwyższenie poziomu troponiny sercowej (enzymu będącego bardzo czułym i specyficznym markerem uszkodzenia kardiomiocytów). Chorzy ci częściej rozwijali ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS), mieli

Pacjentowi z SARS-CoV-2 leczyć zęby

Gdzie mają być stomatologicznie leczeni pacjenci z podejrzeniem zakażenia SARS‑CoV‑2 w trakcie kwarantanny lub osoby z potwierdzonym zakażeniem? Po miesiącu od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, ta sprawa w województwie lubelskim wciąż nie jest domknięta. Brakuje odpowiedniego lokalu, który spełniałby ostre wymogi sanitarne, jakie wynikają ze stanu epidemii. W wyznaczonym na polecenie

Troska o pacjentów to główny cel mojej pracy

DYPLOM LAUR MEDYCZNY – Ryszard Grzywna: Oddział Kardiologii powstał 24 lata temu. Początki były trudne – braki w aparaturze, małe kontrakty. Mieliśmy natomiast z Waldkiem Rumińskim szczęście do ludzi – młody, ambitny zespół pielęgniarek i lekarzy. Oprócz wiedzy medycznej, próbowaliśmy przekazać im ważne przesłanie dotyczące dobra wspólnego.

Prawo na co dzień

Lekarz, prawo i pandemia

Pozycja lekarzy w czasie zwalczania epidemii jest szczególna. Z jednej strony jest to grupa najbardziej narażona na zetknięcie się z patogenem, z drugiej zaś ma szczególne obowiązki o charakterze prawnym – stoi na pierwszej „linii frontu” w walce z koronawirusem, nie mając w zasadzie wyboru. Wszak powołaniem lekarza jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego

Laboratoria tropią wirusa

W poniedziałek, 20 kwietnia, ruszyło czwarte na Lubelszczyźnie doskonale wyposażone specjalistyczne laboratorium, w którym są badane próbki pobrane od osób z podejrzeniem zakażenia SARS‑CoV‑2. O uruchomieniu ostatniego z nich zdecydował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To specjalistyczne laboratorium diagnostyki molekularnej SARS‑CoV‑2, zorganizowaniem którego zajęła się prof. Małgorzata Polz‑Dacewicz, kierująca Zakładem

Lekarski kalejdoskop

Supergrant dla neurologii w SPSK 4 w Lublinie; Termometr i triaż obowiązkowo; Lublin w dezynfekcji; Maseczki i nie tylko; Antykryzysowe miliony dla szpitali; Powstały izolatoria; Oddział zakaźny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym; Piłkarska pomoc; Posiłek dla doktora; Drukują przyłbice

Lekarz z pasją

Emeryturę chciałbym spędzić na jachcie

Jan Jakub Kęsik: Generalnie poziom trudności egzaminów teoretycznych zdawanych na stopień sternika morskiego czy kapitana odpowiadał trudności zdania cięższych sesji egzaminacyjnych na wydziale lekarskim. Trzeba było też wykazać się sprawnym manewrowaniem na żaglach w porcie.

Młodzi mają wiedzę i talent

Anna Drelich‑Zbroja: W tym roku mieliśmy rekordową liczbę, bo aż 130, uczestników konferencji NOMAD. Prace studentów i doktorantów prezentowane były zarówno w sesjach ustnych, jak i plakatowej. Tematy wystąpień były bardzo różne, dotyczyły wielu dziedzin medycyny, między innymi immunologii, hematologii, pediatrii, radiologii zabiegowej, czy epidemiologii.

Lekarzu, co Ty na to

O znanym budynku i nieznanym naukowcu

Kto wchodząc do siedziby lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wie, że wkracza w świat idei żydowskiej, lewicującej społeczności Lublina? Że pod współczesnym adresem ul. Szkolna 16 działał szpital epidemiczny, mieszkał i pracował światowej sławy wirusolog Wolf Szmuness? Paradoksalnie, właśnie epidemia przesuwa otwarcie wystawy poświęconej Żydowskiemu Domowi Ludowemu im. I.L. Pereca.

Recenzja

Dlaczego pies kocha człowieka?

Psia wierność, przywiązanie i oddanie wydają się tak oczywiste, że zwykle nie zastanawiamy się, dlaczego pies – jak żadne inne zwierzę – tak bardzo chce być z człowiekiem? Co się takiego wydarzyło w czasie tysięcy lat, odkąd nam towarzyszy? W 2014 roku pismo „Nature” informowało o badaniach genetycznych, z których wynika,

Sałatka po lekarsku

Indyk inaczej… czyli gulasz z pieczarkami

Wielkanoc minęła w trudnym klimacie epidemii koronawirusa, ale też z nadzieją na lepsze dni, które ze sobą przynoszą święta wielkanocne. I nic nam z tego, że za oknem ciepło, zielono i słonecznie. Kwarantanna, obawa, niepewność – niestety, nie kojarzą się z zeszłorocznym wspomnieniem o majowym grillu czy ognisku. Dlatego i ja zaproponuję więc pracę

Kultura w izbie i mieście

Informacja Komisji Kultury LIL; Teatr im. J. Osterwy w domu; Kazimierz zwiedzaj w Internecie; Pomóżmy Bajce

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce

(serial prawie codzienny) 12 marca Tylko współczuć naszej służbie zdrowia zmuszonej przez koronoepidemię do pracy w tak ogromnym pośpiechu i z tak olbrzymimi obciążeniami. A przecież od dawna już się widziało, że ta służba coraz bardziej kuleje. I jak kulejąc, sprawnie i szybko ma teraz nadążać z pomocą bez pomocy, której sama potrzebuje.

Wspomnienie

Marek Szyszkowski (1959‑2019)

Informacje

Ograniczenia w pracy biura LIL; Zjazd 30-lecia; Pielgrzymka do Ziemi Świętej; Informacje kontaktowe biura LIL i delegatur

Drobne

Praca: lekarze i lekarze dentyści; Drobne