Kontakt

MEDICUS
Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4

tel. (081) 536-04-73

fax (081) 536-04-70

e-mail: medicus@oil.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko, Dariusz Hankiewicz
(przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski

Redakcja:
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny), Anna Augustowska (sekretarz redakcji)

Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz,
Janka Kowalska, Maria Przesmycka, Irosław Szymański

Artykuły, zdjęcia i ryciny są objęte prawami autorskimi.
Kopiowanie, przedruki i rozpowszechnianie tylko po uzysakniu zgody Redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.