Kontakt

MEDICUS
Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4

tel. (081) 536-04-73

fax (081) 536-04-70

e-mail: medicus@oil.lublin.pl

Rada Programowa;

Rada Programowa:Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec,
Grzegorz Pietras, Janusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska

 

Redakcja:
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny),
Anna Augustowska (sekretarz redakcji)

Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś-Godard,, Dariusz Hankiewicz,
ks. Wojciech Iwonicki, Jerzy Jakubowicz, Maria Przesmycka, Iroslaw Szymanski

Artykuły, zdjęcia i ryciny są objęte prawami autorskimi.
Kopiowanie, przedruki i rozpowszechnianie tylko po uzysakniu zgody Redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.